Priročnik za izpit

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (sodna_medicina_-_prirocnik_za_izpit_[m._kozelj].doc)sodna_medicina_-_prirocnik_za_izpit_[m._kozelj].doc1563 kB

CH.01: TANATOLOGIJA 2
I. DEFINICIJA SMRTI 2
II. ZNAKI SMRTI 3
III. VITALNA REAKCIJA IN SUPRAVITALNI POJAVI 4
IV. MRLIŠKE SPREMEMBE 4
ZGODNJE MRLIŠKE SPREMEMBE 4
A. Mrliška bledica (pallor mortis) 4
B. Ohladitev trupla (algor mortis) 5
C. Mrliške lise (livores mortis) 5
D. Mrliška okorelost (rigor mortis) 6
E. Sušenje mrliča (dehidratio cadaveris) 7
KASNE [ZANESLJIVE] MRLIŠKE SPREMEMBE 8
A.Gnitje mrliča (putrefactio cadaveris) 8
B. Maceracija 9
C. Mumifikacija 9
D.Mrliški vosek [adipocera] 10
E. Drugi konzervirajoči procesi po smrti 10
SEKUNDARNE MRLIŠKE [POSMRTNE] SPREMEMBE 10
A. Razjede živali 10
B.Spremembe na truplu v vodi 11
C. Spremembe zaradi visoke temperature 11
V. DOLOČANJE ČASA SMRTI 11
CH. 02: FORENZIČNA ENTOMOLOGIJA 12
CH. 03: TANATOLOŠKA TABELA [MÜLLER-SIMONIN] 14
CH. 04: POŠKODBE S TOPIM PREDMETOM 16
I. POŠKODBE NA POVRŠINI 16
A. PODPLUTBA [HAEMATOMA] 16
B. ZMEČKANINA [VULNUS LACEROCONTUSUM] 16
C. RAZPOČNA RANA [VULNUS CONTUSUM] 17
D. ODRGNINA [EXCORIATIO] 17
E. RAZTRGANINA [VULNUS LACERUM] 17
II. POSEBNE POŠKODBE 17
III. POŠKODBE OKOSTJA 18
CH. 05: POŠKODBE GLAVE 18
I. PRELOMI LOBANJSKEGA SVODA IN DNA 18
II. EPIDURALNA KRVAVITEV 19
III. SUBDURALNA KRVAVITEV 19
IV. SUBARAHNOIDALNA KRVAVITEV 20
V. INTERCEREBRALNA KRVAVITEV 20
VI. PRETRES MOŽGANOV [COMMOTIO CEREBRI] 20
VII. OBTOLČENINE MOŽGANOV [CONTUSIO CEREBRI] 21
VIII. MOŽNI VZROKI SMRTI 21
CH.06: POŠKODBE Z OSTRIM PREDMETOM 22
I. VREZNINA [VULNUS SCISSUM] 22
II. VBODLINA [VULNUS ICTUM SEU PUNCTUM] 22
III. SEKANINE [VULNUS SECATUM] 23
IV. NASADITEV [IMPALATIO] 24
V. ŽAGANINE 24
VI. RAZKOSANJE [MORCELLEMENT] 24
VI. UGRIZNE RANE [VULNUS MORSUM] 24
VII. IZVEDENČEVE NALOGE 25
CH. 07: FIZIKALNE POŠKODBE 26
I. TERMIČNE POŠKODBE – VISOKA TEMPERATURA 26
II. TERMIČNE POŠKODBE – NIZKA TEMPERATURA 27
III. POŠKODBE Z ELEKTRIČNIM TOKOM [ICTUS ELECTRICUS] 28
IV. RADIACIJSKE POŠKODBE 30
CH. 08: ZADUŠITEV [ASFIKSIJA] 31
I. MEHANIČNE ZADUŠITVE 31
A.ZAPORA DIHALNIH POTI [= SUFFOCATIO] 32
Zapora zunanjih dihalnih odprtin [occluusio nasi et oris] 32
Zapora žrela in grla [obturatio pharyngis et laryngis] 32
Zapora sapnika in nižjih dihalnih poti [obturatio tracheobronchiorum] 32
B.ZADUŠITEV Z ZADRGO [STRANGULATIO COLLI FUNALIS] 33
C.ZADAVLJENJE [STRANGULATIO COLLI MANUALIS] 33
D.OBEŠENJE [SUSPENSIO] 33
Razlike med davljenjem in obešenjem 34
E.ONEMOGOČENE DIHALNE KRETNJE 34
II. UTOPITEV [SUBMERSIO] 35
CH. 09: POŠKODBE V PROMETU – S&M VPRAŠANJA 37
CH. 10: STRELNE POŠKODBE 39
I. ALI GRE ZA STRELNO RANO 39
II.KAKŠNA JE BILA SMER STRELA IN KAKŠNA STRELNA RAZDALJA 40
III. KAKŠNO OROŽJE JE BILO UPORABLJENO 41
IV. KAKŠEN NABOJ JE BIL UPORABLJEN 42
V. KAKŠNO POŠKODBO JE POVZROČIL STREL 43
CH. 11: EKSPLOZIJSKE POŠKODBE 44
CH. 12: IDENTIFIKACIJA 45
I. IDENTIFIKACIJA ŽIVIH OSEB 45
II.IDENTIFIKACIJA SVEŽEGA TRUPLA 45
III. IDENTIFIKACIJA RAZPADAJOČEGA/ZOGLENELEGA TRUPLA 46
IV. IDENTIFIKACIJA RAZPADLIH TRUPEL 46
V. IDENTIFIKACIJA V MASOVNIH NESREČAH 47
CH. 13: TOKSIKOLGIJA 48
I. STRUPENI PLINI 49
A. OGLJIKOV MONOKSID [CO] 49
B. OGLJIKOV DIOKSID [CO2] 51
C. CIANOVODIK [HCN] 51
D. ŽVEPLOVODIK [H2S] 52
E.GOSPODINJSKI PLIN [PROPAN/BUTAN] 52
II. STRUPENE KOVINE 52
A. ARZEN IN NJEGOVE SPOJINE 52
B. TALIJ 53
C. BARIJEVE SPOJINE 54
D. ŽIVO SREBRO 54
III. JEDKI STRUPI 55
IV. DRAŽILNI PLINI 56
A. AMONIJAK 56
B. FOSFIN 56
V. TOPILA 56
A. METANOL 56
B. ETILENIGLIKOL 56
C. TOLUEN 57
D. BENZEN 57
VI. RASTLINSKI IN ŽIVALSKI AGENSI - PESTICIDI 57
A. INSEKTICIDI 57
B. HERBICIDI 58
C. ROTENDICIDI 58
D. STRUPENE GOBE 59
VII. ZDRAVILA 59
A. ASPIRIN® 59
B. ACETAMINOFEN – LEKADOL® 60
C. BENZODIAZEPINI 60
D. BARBITURATI 60
E. ANTIDEPRESIVI 61
VIII. DROGE IN ZDRAVILA Z UČINKOM NA CŽS 61
A. DEPRESORJI CŽS 61
B. HALUCINOGENE DROGE 62
C. STIMULANSI 62
D. NARKOTIKI – OPIOIDI IN OPIATI 64
E. RAZPOLOVNA DOBA DROG; KDAJ JE URINSKI TEST ŠE POZITIVEN 65
CH. 14: ALKOHOL IN ALKOHOLOMETRIJA 66
I. DELOVANJE ETANOLA NA ORGANIZEM 66
II. METABOLIZEM ETANOLA 68
III.ALKOHOLOMETRIJA 69
A. INDIKATORJI 69
B. ETILOMETRI 69
C. DOLOČANJE ALKOHOLA V TELESNIH TEKOČINAH 70
D. DOLOČANJE KONCENTRACIJE ALKOHOLA V KRVI 70
Določanje količine alkohola v telesu 70
Retrogradno določanje alkohola 71
III. NAPAKE PRI MERJENJU 71
A. NAPAKE PRI MERJENJU Z INDIKATORJI ALI ETILOMETRI 71
B. NAPAKE PRI ODVZEMU PRI MRTVEM ČLOVEKU 72
CH. 15: MRLIŠKI PREGLED 73
CH.16: OBDUKCIJA 75
I. SODNA OBDUKCIJA 75
II. KLINIČNA OBDUKCIJA 75
III. SANITARNA OBDUKCIJA 76
IV. ZAVAROVALNIŠKA OBDUKCIJA 76
V. POTEK OBDUKCIJE 76
VI. KREMACIJA 77
CH. 17: DETOMOR [INFANTICIDUM] 77
I. OBDUKCIJA 78
A. ALI JE BILO PREGLEDANO TRUPLO NOVOROJENČKOVO 78
B. ALI JE BIL PLOD GODEN IN ŽIVLJENJA SPOSOBEN 78
C. ALI JE BIL OTROK ROJEN ŽIV ALI MRTEV 78
D. KAJ JE BIL VZROK SMRTI 79
E. KOLIKO ČASA JE OTROK ŽIVEL 79
F. KOLIKO ČASA JE PRETEKLO OD SMRTI 79
CH. 18: IZVEDENSTVO & OCENA TELESNIH POŠKODB 80
CH. 19: STROKOVNI PREGLED 83
I. POSTOPEK STROKOVNEGA PREGLEDA 84
II. ODVZEM TELESNIH TEKOČIN 85
CH. 20: SODNOMEDICINSKA OPRAVILA ZDRAVNIKA SPLOŠNE PRAKSE 86
I.PRI POŠKODBI 86
II.PRI PROMETNI NESREČI 86
III. PRI STROKOVNEM PREGLEDU 87
IV.V MRLIŠKOPREGLEDNI SLUŽBI 87
V.IZDAJANJE ZDRAVNIŠKEGA POTRDILA IN SPRIČEVALA 88
VI. ZAPISOVANJE INFORMACIJ V ZDRAVSTVENO DOKUMENTACIJO 88
CH. 21: ZDRAVNIŠKO POTRDILO IN SPRIČEVALO 89
CH. 22: BOLNIKOVE PRAVICE & ZDRAVNIKOVA OBVEZA 91
I. ZDRAVNIŠKA NAPAKA 91
II. ZAKON O PACIENTOVIH PRAVICAH 92
1. PRAVICA DO DOSTOPA DO ZDRAVSTVENE OSKRBE IN ZAGOTAVLJANJA PREVENTIVNIH STORITEV 92
2. PRAVICA DO ENAKOPRAVNEGA DOSTOPA IN OBRAVNAVE PRI ZDRAVSTVENI OSKRBI 92
3. PRAVICA DO PROSTE IZBIRE ZDRAVNIKA IN IZVAJALCA ZDRAVSTVENIH STORITEV 92
4.PRAVICA DO PRIMERNE, KAKOVOSTNE IN VARNE ZDRAVSTVENE OSKRBE 93
5. PRAVICA DO SPOŠTOVANJA PACIENTOVEGA ČASA 93
6. PRAVICA DO OBVEŠČENOSTI IN SODELOVANJA 93
7. PRAVICA DO SAMOSTOJNEGA ODLOČANJA O ZDRAVLJENJU 94
8. PRAVICA DO UPOŠTEVANJA VNAPREJ IZRAŽENE VOLJE 94
9. UVELJAVLJANJE PRAVIC PACIENTOV, KI NISO SPOSOBNI ODLOČANJA O SEBI 94
10. PRAVICA DO PREPREČEVANJA IN LAJŠANJA TRPLJENJA 95
11. PRAVICA DO DRUGEGA MNENJA 95
12. PRAVICA DO SEZNANITVE Z ZDRAVSTVENO DOKUMENTACIJO 95
13. PRAVICA DO VARSTVA ZASEBNOSTI IN OSEBNIH PODATKOV 96
14. PRAVICA DO OBRAVNAVE KRŠITEV PACIENTOVIH PRAVIC 96
III. PACIENTOVE DOLŽNOSTI 97
CH. 23: PRAVILNIK O NAČINU IN OPRAVLJANJU MRLIŠKOPREGLEDNE SLUŽBE 98
CH. 24: ZAKONITOST UŽIVANJA DROG V RS 103
I. KAZENSKI ZAKONIK 103
II. ZAKON O PROIZVODNJI IN PROMETU S PREPOVEDANIMI DROGAMI 104
CH. 25: KODEKS MEDICINSKE DEONTOLOGIJE SLOVENIJE 105