Zastrupitve

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (zastrupitve.doc)zastrupitve.doc102 kB
ZASTRUPITVE

• Preiskovalec je dolžan priskrbeti izvedencu vse gradivo, ki je potrebno za čim nadrobnejšo raziskavo primera – podatki o zastrupitvi, trajanju, poteku, priskrbi ves material, ki pomaga razkriti vrsto, obliko in količino uporabljenega strupa (predmeti, kozarec, zdravila, recepti...)
• Strup je vsaka snov, ki lahko zaradi kemijskih ali fizikalnih interakcij škodljivo vpliva na ciljni biološki sistem.
• Zastrupitev so s strupi povzročene motnje v delovanju organizma.
• »Vse je strup in nič ni neškodljivo, samo odmerek loči zdravilo od strupa.«
• Strupi niso snovi, ki na nekemijski način v telesu izzovejo bolezen – vroča tekočina, drobci stekla
• Dokaz, da je v truplu bila neka kemijska snov, tuja človeškemu telesu, še ni dokaz, da je ta snov res strup v funkcionalnem pomenu, in še manj dokaz, da je okvara organizma po tej snovi bila edini ali vsaj glavni vzrok smrti.
• Nekateri plini se lahko absorbirajo skozi nepoškodovano kožo - cianovodik
• samomorilska, morilska, nezgodna, poklicna zastrupitev
• ciankalij (akutno) – podoben srčni kapi, strihnin tetanusu, arzen črevesnim težavam
• LD50 – letalna doza za 50 testnih živali
• za pregled kovin in gliv se vzame 100g blata, 24h urin, lasje, nohti
• SUM na zastrupitev (živ): 20-50ml krvi, najmanj 100ml urina, lasje
• OBDUKCIJA: 200ml krvi, 100g jeter, vsebina dvanjstnika, želodca, mehurja...odv. od načina in prizadetih organov
• KELATORJI vežejo težke kovine – hitrejša ekskrecija (dimerkaprol, EDTA, penicilamin)
• aktivno oglje NE veže težkih kovin!
• Mees-ove linije vidne na nohtih (bele prečne linije, ki rastejo z nohtom-se pomikajo proti koncu): pri zastrupitvah s težkimi kovinami
• Pri lipofilnih snoveh pitje mleka, alkohola pospeši absorbcijo!


PLINI

CO
Opis: CO je plin brez barve, vonja in okusa, ki nastaja pri nepopolnem izgorevanju snovi, ki vsebujejo ogljik (požari, izpušni plini, peči). Je lažji od zraka. CO je najpogostejši vzrok smrti pri zastrupitvah. Ima 250 krat večjo afiniteto do hemoglobina kot kisik, nastaja karboksihemoglobin (HbCO). HbCO zmanjšuje kapaciteto krvi za za prenos kisika in je glavni vzrok za hipoksijo tkiv. Inhibra disociacijo kisika iz hemoglobina, kar je vzrok za pomik disociacijske krivulje oksihemoglobina v levo in dodatno poslabšuje hipoksijo tkiv. CO se veže tudi na mioglobin in povzroča mišično nemoč ter motnje koordinacije, pomembna je tudi vezava na encime dihalne verige, npr. na citokromoksidazo. Zaviranje teh encimov je neposreden vzrok za tkivno hioksijo. Koncentracija HbCO je odvisna od koncentracije CO v vdihanem zraku in od časa izpostavljenosti.

Klinična slika: je odvisna od telesne aktivnosti v času izpostavljenosti in od koncentracije hemoglobina ter je zato le delno sorazmerna s koncentracijo HbCO v krvi. V blažjih oblikah se bolnik le slabše počuti, ima glavobol, toži zaradi utrujenosti in nemoči.
V hujših primerih bolnik bruha, ima motnje vida, koncentracije, spomina, zavesti (do kome), srčnega ritma, respiratorno insuficienco, metabolno acidozo, parestezije in konvulzije. Vzrok smrti je možganski edem ali kardiorespiratorni zastoj zaradi hipoksije miokarda, ki je v nekaterih primerih ni mogoče razlikovati od akutnega miokardnega infarkta.

Terapija: vdihovanje 100 kisika 1,5 ure; v hiperbarični komori 20 minut = razpolovni čas; strogo mirovanje

Spremembe na truplu: spremembe vidne že na prvi pogled; svetlordeča barva kože in sluznic (podobno pri cianidih; na truplih v mrazu in vlagi). Vsa kri v truplu je živordeča, svetlordeči so tudi notranji organi. Pod kožo so včasih krvavitve, ki so podobne podbpludbam pri udarcih s topim orodjem, na koži so pa mehurji podobni opeklinam. Vranica je prežeta s krvjo, na rezni ploskvi srca so lise; ugrizi v jezik.

Dokazovanje: pripravimo po 2 epruveti z po 1 ml vode, v eno damo 2 kapljici preiskovane krvi, v drugo 2 kapljici kontrolne krvi

Reakcija s formalinom: vzorcema razredčene krvi dodamo po 1 ml formalina, pretresemo in pogledamo po 10 minutah. Če nismo prepreičani ali se barvi razlikujeta dodamo v vsako epruveto še nekaj ml vode. Potrebščine: epruveti, formalin 40, primerjalna kri.
Reakcija z Asepsolom: vzorcema razredčene krvi dodamo po 1 ml Asepsola. Pomešamo in takoj pogledamo, ali se niansi barvi krvi razlikujeta. Če nismo prepričani dodamo več vode.

Z dodatkom reagentov se oksihemoglobin spremeni in izgubi svojo rdečo barvo, karboksihemoglobin pa je obstojnejši in ne spremeni barve.

CO lahko dokažemo tudi na druge načine: s kvalitativno kemijskimi reakcijami (zgoraj), spektrofotometrično, spektrosopsko in s plinsko kromatografijo.

Velike količine CO nastajajo pri eksplozijah, kjer ostaja v zraku še dolgo po nesreči, če prostor ni bil dobro prezračen.

Avto – v zaprtem prostoru zadosti 5 min da smrtna doza (Milčinski).

5 promilov je že nevarno – rešitev je mogoča, 1 je 100 smrten; 30CO-Hb je že lahko smrtno; kadilci COHb do 10; na delovnem mestu dovoljeno do 5 COHb


CO2
Opis: normalno je v majhnih količinah v zraku 0,03, nastaja pri popolnem izgorevanju ob zadostnem dotoku kisika, tako nastaja tudi v človeškem telesu. V izdihanem zraku ga je 5 do 6. V nizkih koncentracijah celo pospešuje dihanje, zato ga dodajamo v konc. 5 aparatom za dihanje - SE NE UPORABLJA VEČ!!! 8 do 10 CO2 v zraku pa že povzroči nezavest. Nastaja tudi pri dihanju, izgorevanju in vrenju oglikovega materiala; pa pri gnitju organskega materiala (v grobnicah, vodnjakih in jamah, kanalih); pa tudi v prostorih kjer prisotni stalno udihavajo CO2 (škatlah, kovčkih, podmornicah). V velikih količinah uhaja iz zemlje v vulkanskih pokrajinah, pri nas ga je veliko v vodi mineralnih vrelcev. Zato utegne postati zanemarjanje ukrepov pri delu v slatinskih vrelcih v zaprtih prostorih usodno. Veliko ga nastaja pri vrenju mošta in zato je takrat bivanje v nezračeni vinski kleti smrtno nevarno. Je težji od zraka.

Ogljikov dioksid ima sicer svojstven kiselkast duh, ki ga pri vdihavanju plina ne čutimo, zato nas lahko prehiti nezavest, preden spoznamo nevarnost. V jamah, nezračenih kleteh, globokih vodnjakih in silosih se nabira ogljikov dioksid in se tamkaj zadrži, ker je gostejši od zraka.

Klinična slika: Pri koncentraciji 6 do 8 nastane slika akutne zastrupitve z glavobolom, šumenjem v ušesih, vrtoglavico, povišanjem krvnega tlaka, tahikardijo in nemirom. Potek zastrupitve pri koncentracijah pod 10 CO2 v zraku je neznačilen z zaspanostjo, nezavestjo in smrtjo; razvije se dispneja, cianoza in slabost; več kot 10:ataksija, epileptični napadi. Pri koncentracijah 20 do 30 je nenaden, možna je nenadna smrt. Pojavijo se ataksija, epileptoidni krči, nezavest, padec krvnega tlaka in zaustavitev dihanja;

Spremembe na truplu: zunanji pregled in obdukcija trupla pokažeta samo običajne zadušitvene spremembe. Najdemo zaprto rdečo kri in pljučni edem. Toksikološki dokaz zastrupitve s CO2 ni mogoč, zato lahko smrtne primere pojasni samo rekonstrukcija na kraju smrti.

Toksična doza je 4-6 v zraku, smrtna 10-20.


CIANOVODIK = HCN
• pri temperaturah pod 26 stopinj tekoč
• v manjših količinah je v grenkih mandeljnih, jedrcih koščičastega sadja – otroci!!
• nastaja pri gorenju celuloida, reakcijah cianidov s kislinami, pri zaplinjevanju stanovanj... – najuspešnejši za zatiranje mrčesa, škodljivcev (=ciklonizacija)
• plin je tako gost kot zrak; dalj časa se drži v zatišnih delih sobe (posteljnina, koti, omare, vlažni zidovi – lahko zastrupimo tudi pri odprtih oknih...)
• smrtna količina zelo majhna (0,01g) – nacisti v taboriščih!!
• značilen vonj po grenkih mandeljnih; a nekateri ljudje ne ločijo tega vonja!! – 10 (Zecevic) – ostale samo praska v grlu.
• med vsemi znanimi strupi deluje najhitreje (nikotin); zastrupljenje se razvije hitro (zastrupljeni se zgrudi že po enem vdihu kot od strele zadet, včasih zakriči, obleži v nezavesti in v nekaj trenutkih umre)
• naval krvi v glavo, glavobol, motnje vida, koma, padec tlaka, tahikardija, prenehanje dihanja
• svetlordeče mrliške lise, kri, plučni emfizem, široke zenice, oteklost možganov
• notranja zadušitev
• lovci: dajo ampulo tekočega v vabo, žival stre z zobmi, se razlije in izhlapi v ustih, vdihne, umre...
• 50mg oralno smrtna doza

KCN = KALIJEV CIANID
• hud in naglo delujoč strup

ŽVEPLOVODIK = H2S
• nastaja pri razpadu beljakovin (gnitje trupel); eksploziven, brezbarven, lipidotopen
• truplo obarva zeleno; vonj po gnilih jajcih
• nabira v kanalih
• koža zastrupljenca se obarva zeleno (dokler ne začne gniti; kasneje je to norm!!)
• akutno: glavobol, utrujenost, hiter pulz, težave z dihanjem, zastoj srca; tkivna hipoksijas

DUŠIKOV OKSID
• rjave pare ali rjav dim; draži dihala (praska v grlu), glavobol, bruhanje
• po prenehanju izpostavitve občutek, kot da je vse v redu, ampak čez nekaj ur se pojavijo znaki hudega obolenja pljuč – dušenje, hropenje, kašelj z rjavordečim izpljunkom, hude bolečine v prsih; v 3 dneh smrt
• industrija razstreliv, tekstilne tovarne, gorenje nitratov/nitritov, jedkanje kovin, elektr. varjenje
• čokoladnorjava barva mrliških lis


ORGANOFOSFATI
Opis: so inhibitorji acetilholinesteraze in se uporabljajo predvsem kot insekticidi v poljedelstvu, v humani medicini kot pedikulocidi, zajemajo tudi skupino zelo toksičnih bojnih živčnih strupov, kot so soman, sarin, VX in drugi. PO toksičnosti jh delimo na: malo toksične (bromfos, malation; LD=1000 mg/kg), zmerno toksične (diazinon, kvinalfos, diklorvos, dimetoat; LD=50 do 1000 mg/kg) in zelo toksične (paration, soman, sarin, VX; LD=50 mg/kg).

Toksično deluje tudi organsko topilo toulen ali ksilen v katerem je raztopljena aktivna snov. Organofosfati preko nepovratnega zaviranja ACHE povzročijo kopičenje nerazgrajenega acetilholina, ki stimulira muskarinske holinergične in nikotinske receptorje na motoričnih ploščicah skeletnih mišic ter receptorje v osrednjem živčevju. Nekateri organofosfatni insekticidi se akumulirajo v maščobnem tkivu in povzročajo prolongirano toksičnost, ki traja več dni do več tednov.

Klinična slika: stimulacija muskarinskih receptorjev se kaže kot: slabost, bruhanje, driska, znojenje, slinjenje, prekomerno izločanje bronhialne sluzi, bronhospazem, mioza, bradikardija in abdominalne koike. Stimulacija nikotinskih receptorjev pa se kaže z mišičnimi fascikulacijami, tremor, v hujših primerih pa tudi paralizo mišic. Paraliza dihalnih mišic ob brohialni sekreciji in bronhospazmu vodi v globalno respiratorno insuficienco in potrebo po umetni ventilaciji. Stimulacija receptorjev CŽS povzroča sprva agitacijo in konvulzije, v hujših primerih komo in zastoj dihanja ter srca.

glej farmo!!

KARBAMATI – glej farmo (reverz. inh. holinesteraze)
• antidoti: atropin, pralidoksim NE (ker spontana reaktivacija)


JEDKI STRUPI – kisline in lugi; lizol
• delujejo lokalno, razjedajo ali ožigajo kožo in sluznice
• razjede v ustih, želodcu, razjede steno želodca-peritonitis, zazdravijo s hudimi brazgotinami
• pekoče bolečine v ustih, bruhanje; ostanejo dolgo časa pri zavesti, šok; smrt lahko nastopi takoj ali čez nekaj dni
• alkalije – kolikvacijski tip nekroze
• rdeče/črnorjavi, krastam podobni sledovi ob ustih
ŽVEPLENA KISLINA = H2SO4, vitriol
• organske snovi pooglene
SOLNA KISLINA = HCl
SOLITRNA KISLINA = HNO3
KALIJEV SOLITER = KNO3 - v črnem smodniku
OCETNA KISLINA = CH3COOH, kis
NATRIJEV LUG = NaOH
SODA = Na2CO3
DEZINFEKCIJSKA SREDSTVA
Karbolna kislina (fenol)- rjave ožganine, ki zaradi poškodbe živcev ne bole
Lizol- rjave barve, značilnega ostrega vonja; samomor mučen, razmeroma malo zanesljiv in pušča neozdravljive posledice
HgCl2 = živosrebrov klorid; hud strup, zanesljivo povzroči splav (preko poškodbe drugih organov)


ARZENIK = AS2O3; svinčev, kalcijev, natrijev arzenat, arzenovodik
• organski (ribe) neškodljiv; anorganski škodljiv
• bela snov v obliki prahu, bolj netopna (topen v želodčnem soku); podoben moki
• sestavina tal, v organizmu v zelo malih količinah
• ne odkrijemo po vonju ali okusu, zanesljivo učinkovit že v malih količinah (arzenik letalna kol= 60g)
• zavira mitohondrijske encime (blok SH- skupine), vezava na glutation, vgrajevanje namesto fosfatov
• deluje počasi, dobro dokazljiv (lasje, nohti – še dolgo)
• akutna zastrupitev: znaki po 1h, hemoragični gastroenetritis, slabost, bruhanje, driska, bolečine po celotnem trebuhu, kolaps KVS, velika izguba tekočin, hematurija, nezavest, smrt (v 12h ali nekaj dneh)
• kronično: prebavne težave, arzenska polinevropatija, simetrična hiperkeratoza stopal in dlani, motnje periferne cirkulacije, izpadanje las, motnje rasti nohtov
• VODNJAKI - v delih Indije in Bangladeša problemi
• antidot: dimerkaprol()


BARIJEVE SPOJINE (karbonat BaCO3, b.klorid, sulfid, nitrat)
• strup za miši in podgane
• bel prah (zamenja z moko), topen v želodčnem soku, se resorbira
• krči, težave pri govoru, motnje vida, zgodnje ohromitve, pekoč želodec
• podoben zastrupitvi z arzenom
• barijev sulfat (BaSO4) se uporablja pri RTG abdomna, ker ne prepušča žarkov

DINITROKREZOL (DNOC)– sadni škodljivci; prehaja skozi dihala, prebavila, kožo
• močno hujšanje je pri dolgotrajnih zstrupitvah glavni zastrupitveni znak (včasih hujšali s tem)


METANOL
• veliko bolj strupen od etanola; LD= 30 – 100g; razpolovni čas 14-20h
• topilo, alkoholno vrenje, proizvodnja plastike
• peroralno, inhalacija, preko kože, izloča počasneje od etanola (urin)
• metabolizira v formaldehid (ADH) in mravljično kislino (nevarnejša od metanola)
• blokira oksidacijske procese
• znaki pijanosti se pokažejo kasneje kot pri etanolu; po presledku (do 12h) se pojavijo hudi znaki zastrupitve: glavobol, bruhanje, bolečine v trebuhu, metabolična acidoza, nezavest, motnje vida (2-6 dan) – mravljična kislina, trajna slepota, lezije CŽS; smrt zaradi paralize respiratornega centra
• antidot: etanol (ADH ima zanj večjo afiniteto), inh. ADH (metilpirazol), folati pospešijo presnovo mravljične v CO2 in vodo, hemodializa
• akutni pljučni in možganski edem, alkoholne spremembe...


ETILENGLIKOL (antifriz)
• znaki kot pri zastrupitvi z alko; smrt zaradi ohromitve centra za dihanje
• antidota etanol, metilpirazol

ACETON
• ketonska telesa (acetoacetat, β-hidroksibutirat, aceton)
• DKA=diabetična ketoacidoza, ketonemija...


SVINEC = Pb
• sivobelkaste barve, mehek
• akumulatorji, strelivo, barve (glinene posode pobarvane z barvo na osnovi svinca)
• vzrok zastrupitve večinoma izpostavljenost na delovnem mestu (inhalacija prahu, dima, pare)
• LD=10g (odvisno od kem. oblike)
• akutno (po nekaj urah): okus po železu, utrujenost, kolike, bolečine v trebuhu, kolaps KVS
• subakutne/kronične: hujšanje, črno (modro) obarvanje gingive ob zobeh, stomatitis, hemoragični ulcerozni gastroenteritis, boleče mišice, poškodbe ledvic, jeter; porfirinurija; nevrološki znaki (motena motorika –radialis (povešena pest), senzorika ni motena), motena hemopoeza
• večina ga je v krvi (v eritrocitih – merimo v celotni krvi, ne serumu)
• mitohondrijska oksidativna fosforilacija motena
• KXRF – metoda za in vivo merjenje količine svinca v kosteh (akumuliranega!) – v krvi dobimo le trenutno vrednost!


ŽIVO SREBRO = Hg
• pri sobni temperaturi v tekočem stanju
• termometri, ogledala
• navadno vdihnemo v obliki pare
• akutno: okus po železu, utrujenost, albuminurija, anurija, ulcerozni stomatitis, gatroenteritis, nefritični sindrom, modrikastosiv rob na gingivi (2dan); vdihavanje: pnevmonitis, nekardiogeni pljučni edem
• kronično: motnje CŽS, razdražljivost, glavobol, izpadanje zob, okus po železu, delirij, hujšanje; eretizem (=diagnoza; izguba spomina, delirij), značilen tremor
• However, current evidence has not supported the recent contention that ethyl mercury, used as a preservative in multiuse vaccines administered in earlychildhood, has played a significant role in causing neurodevelopmental problems such as autism.


TALIJ = Tl
• akumulira v jetrih, ledvicah, tankem črevesu, koži, testisih
• brezbarven, brez okusa
• hitra resorbcija iz črevesa, izloča predvsem preko ledvic, se akumulira v telesu (še po 2 mesecih ga dokažemo v urinu)
• akutno: prebavne težave, bruhanje, nato 2-4dni brez simptomov, izpadanje las, bolečine, hujšanje, hiter pulz, nizek tlak, polinevritis; parestezije, mialgija, tremor, ataksija, hipertermija, tahikardija
• kronično: polinevritis, kaheksija, motnje vida, izpadanje las (vseh)
• vidi se ga mikroskopsko ob lasnem vrhu

KADMIJ
• boleče frakture kosti (Japonska)

NITRATI (HNO3), NITRITI (HNO2), KALIJEV NITRAT (KNO3)
• shranjevanje mesa, umetna gnojila
• nitrate bakterije pretvorijo v nitrite, nitriti se vežejo s hemoglobinom v methemoglobin (Met-Hb)in z mioglobinom v metmioglobin;
• Met-Hb: dvovalentno železo je oksidirano v trivalentno – ne more prenašati kisika; norm do 1 kri
• 20 Met-Hb vidna cianoza, 60-70 smrtonosno
• akutno: vrtoglavica, glavobol, utrujenost, rdeča, kasneje modrikasta koža, padec tlaka, nezavest, smrt zaradi kolapsa KVS
• mrtvaške lise temno sive barve, kri čokoladne barve

NIKOTIN
• brezbarvna, tekoča, lahko hlapljiva snov, brez vonja, na zraku hitro porjavi
• NIKOTIN: alkaloid iz tobaka. Ni zdravilo, vendar ima zaradi razširjenosti tobaka prvorazredni toksikološki in sociološki pomen. Na ganglijske (ggl.) celice deluje na dva načina:
o v prvi fazi povzroči depolarizacijo in stimulacijo nevrona
o v drugi fazi pa deluje depresivno in končno povzročijo blok ggl.
Manjše doze prehodno stimulirajo sym ggl. Kot rezultat se sprostijo kateholamini, nastane hipertenzija, vazokonstrikcija, tahikardija in bledica kože. Na isti način je potenciran sinokarotidni refleks. Kot rezultat stimulacije psy. ggl. in nikotinskih receptorjev na živčno-mišičnem stiku se pojavijo bradikardija, nausea, nezavest, bruhanje, hipersalivacija in povečanje peristaltike z diarejami. Na skeletnih mišicah se pojavijo fascikulacije. Najvažnejši centralni učinki v primeru zastrupitve z nikotinom so vrtoglavica, nausea in bruhanje, po večjih dozah pa konvulzije. Nikotin stimulira izločanje ADH, zato je značilno zmanjšanje ali celo prenehanje sekrecije urina. Velike doze paralizirajo vsako nevronsko aktivnost in povzročijo blokado ggl., paralizo skeletnih mišic, depresijo dihanja in komo. Zdravljenje je simptomatsko. Ni poznan efektivni antagonist.
• smrtna doza 40-60mg – je hitrejši in močnejši strup kot HCN
• dermalna absorbcija je nevarna, mleko krav ki so se hranile z lisi tobaka je strupeno

STRIHNIN
• kompetitivni antagonist glicina (inhibicijski nevrotransmiter); hiperekscitabilnostepileptiformni krči, rabdomioliza, ledvična odpoved
• znaki zastrupitve po 15min kot krči; v 6h smrt zaradi krča dihalnih mišic
• th: diazepam, ni antidota

pogostost pojavljanja zastrupitev v SLO: arzen, lizol (fenol), HCN, CO, barbiturati, BDZ, pesticidi, droge