Ustna vprašanja - doc. Artnik

Na pisnem izpitu stara vprašanja.

Ustni pri doc. Artnik traja 10 minut. Profesorica je korektna in prijazna, je pa fanj, da imate s pisnega dober rezultat. Najprej sva skupaj preleteli napake s pisnega, nato sem si sama izbrala 1. vprašanje - ravni preventive (povprašala me je razlike med njimi, komu so namenjene, razlika med smrtnostjo/umrljivostjo, sopomenki (mortaliteta, letaliteta)). 2. vprašanje je bilo Kohortne raziskave (kaj je kohorta). To sem imela narobe v testu, tako da ne pozabit pogledat epidemioloških raziskav - prosojnice na njihovi spletni strani.

Sicer pa fanj izpit. Kljub temu, da na drugo vprašanje nisem znala veliko povedati, je bila končna ocena ista kot na pisnem.

Srečno!