Ustna vprašanja - prof. Zaletel-Kragelj

-primarna raven zdravstvenega varstva (zdravstveni domovi ...)
-mere pogostosti v presečnih raziskavah (prevalenčne mere ...)