Ustna vprašanja (2010-09-22)

Pravna ureditev zdr.varstva
Raziskava kolere v Londonu
Piramida ciljev strategije Health 21
Primer po SZO; zdrava mesta, šole
Standardizacija, zakaj je pomembna
Model prostega trga
Pomen politike za zdravje prebivalstva
Kako zagotavljati pravicno obravnavo vsem prebivalcem
Klinicni in JZ pogled na preventivo bolezni
Ali je telemedicina rešitev za medicinske potrebe starostnikov?
Dimenzije zdravja, opiši en primer
Problem majhnosti SLO pri dolocevanju cen zdravil
Kako bi kot minister rešil problem motoristov
Alkohol kot JZ problem
Metadonski program
Horizontalna in vertikalna enakost
Program promocije zdravja v ruralnem okolju, pomen in ucinkovitost
Ocena št. potrebnih postelj - absolutna ali relativna frekvenca?
Ogroženost SLO z naravnimi nesrecami, vloga zdravnika
Zacetki zdr.domov v SLO, razvoj v casu, kako je z njimi danes
Selektivno zdr.varstvo v primerjavi s celostnim
Tvegano stresno vedenje - odrasle skupine
Aaron Antonowsky in njegov prispevek k promociji zdravja
Prispevek JZ k zdravstvenemu varstvu
Kajenje v SLO - preteklost, sedanjost, prihodnost
Vpliv druzbenih vrednot na zdravo življenje
Slabosti in prednosti dostopa prebivalstva do informacij
Demografske spremembe v SLO, preteklost, sedanjost, prihodnost
Prioritetni cilji v zdr.varstvu
HPV, cepljenje, dobre in slabe strani, eticne dileme
Vloga medijev v zdravju
Bolnišnicni in populacijski registri (naštej, razlike)