Pisna vprašanja

Večina vprašanj je bila starih, nekaj pa novih.

1. ogroženost Slovenije glede naravnih katastrof (zelo mala, mala, srednja, velika, zelo velika) – menda, da je velika

2. graf, kjer gledamo BDP in ljudi s hipertenzijo. Kakšna raziskava je to? (ekološka, pregledno presečna, ...)

3. opazuješ populacijo 20.000 ljudi. Od tega jih je 10.000 izpostavljenih dejavniku tveganja, 10.000 pa ne. Med izpostavljenimi jih (tole številko si bom izmislil, ampak ni daleč od resnice ) 3450 zboli, 6550 pa ne. Med neizpostavljenimi jih zboli 750, 9250 pa ne. Zdaj pa izračunaj razmerje obetov med izpostavljenimi in neizpostavljenimi.

4. kaj spada pod neposredne stroške (si imel našteto točno to, kar je v knjigi) – več možnih odg.

5. kaj spada med preventivne dispanzerske metode dela za predšolske otroke - več možnih odg. (preventivni pregled v 1.mesecu, preventivni pregled v 5.letu, večkratni obisk na domu za pregled novorojenčkov in dojenčkov s strani patronažne službe, še en čuden, po mojem nepravilen.)

6. kaj velja za paliativo (več možnih odg.) (velja za umirajoče bolnike, gre za lajšanje bolečin, svojcev o tem ni potrebno podučiti, še en, ki je bil pravilen)

7. kaj velja za višanje prevalence (več odg.)

8. Hipokrat, Snow, Bismarck, Štampar, Lalonde – oštevilči z 1-5 po kronološkem zaporedju, kdaj je kdo deloval

9. kaj velja za popis prebivalstva (več možnih odg.) (izvaja se na 5 let, izvaja ga Centralni register prebivalstva, je popoln prikaz prebivalcev v nekem trenutku (časovnem oknu), med dvema popisoma spremljamo dinamiko z registriranjem gibanja prebivalcev)

10. tisto vprašanje, ko ena začne v nedeljo zjutraj kašljat, v torek zvečer sklene, da je bolana, v petek hoče pa k zdravniku, kar v soboto tudi stori. Mislim. In zdaj povej, koliko časa traja predklinična faza bolezni (1, 2, 3, 4, 5, 6 dni).

11. koliko družinskih zdravnikov- procent (20)

12. koliko zdravstvenih domov (75)

13. procent stroškov za bolnišnično obravnavo bolezni obtočil (21,5)

14. Katera je NAJPOMEMBNEJŠA značilnost velikih javnozdravstvenih problemov? (velika umrljivost, hitro širjenje, prisotni so med velikim številom prebivalstva, na njih je mogoče vplivati z javnozdravstvenimi ukrepi)

15. Kdaj je bil v Sloveniji sprejet Sanitetni zakon (18.stol., začetek 19.stol., sreda 19.stol., konec 19.stol., 20.stol.) – leta 1870, to je verjetno konec 19.stol., ne? :)

- 3 vprašanja iz seminarjev (da, identična :)):
16. Do katerega leta je pri otrocih obvezna čelada na smučišču? (14.leta)
17. Koliko alkohola je ena merica? (2,5dcl piva, 0,3dcl žganja)
18. Kaj najbolj vpliva na precepljenost prebivalstva? (več možnih odg.)

- Kot vidite, se ponavljajo. Tista, ki se jih ne spomnim, so bila pa vsa samo stara. Vsaj zdi se mi tako, ker se jih trenutno ne spomnim. :)