Izpitna vprašanja iz seminarjev (2007/2008)

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (socialna.doc)socialna.doc111 kB
UNIVERZA VLJUBLJANI
MEDICINSKA FAKULTETA
KATEDRA ZA JAVNO ZDRAVJE

SOCIALNA MEDICINA
IZPITNA VPRAŠANJA IZ SEMINARJEV
ZA ŠOLSKO LETO 2007/2008


Kaj definira zdravo staranje
A. Zdravo staranje je staranje z boljšimi možnostmi za ohranjanje telesnega in duševnega zdravja
B. Zdravo staranje omogoča starejšim aktivno in nediskriminatorno vključevanje v družbo ter samostojno in bolj kakovostno življenje
C. Zdravo staranje pomeni, da se lahko starejši brez ovir koristijo zdravstvene ustanove
D. Zdravo staranje je poseben projekt, ki je namenjen predvsem starejšim
E. Predpogoj za zdravo staranje je zagotavljanje ustreznih pogojev za tekom celega življenja


Ključne posledice staranja prebivalstva
A. Visoki stroški za zdravstveno in socialno varstvo, s trendoma naraščanja.
B. Vedno več zaposlenih, saj se starejši ne upokojijo.
C. Zmanjšana ekonomska sposobnost starejši
D. Povečana ekonomska sposobnost starejši
E. Spremenjena patologija prebivalstva- povečano število kroničnih nenalezljivih bolezni


Kateri od naštetih so upravičenci oskrbe v Ambulanti in posvetovalnici za osebe brez zdravstvenega zavarovanja
A. osebam brez stalnega prebivališča,
B. osebe brez osnovnega zdravstvenega zavarovanja,
C. tisti, ki sicer imajo osnovno zdravstveno zavarovanje, a kot tujci, begunci ali azilanti nimajo pravice do dodatnega zdravstvenega zavarovanja,
D. upokojenci,
E. zdravstveni delavci.


Najpogostejše bolezni zaradi katerih so migranti sprejeti v zdravstvene ustanove (obkroži pravilne trditve):
A. spolno prenosljive bolezni,
B. kronična peptična razjeda bolezni,
C. pljučna tuberkuloza,
D. akutni pielonefritis,
E. srčni infarkt.


Katere so najbolj pogoste nalezljive bolezni v zaporih
A. hepatitis B
B. ošpice
C. črne koze
D. tuberkuloza
E. hepatitis C


Kako lahko nalezljive bolezni v zaporih preprečimo
A. boljša prehrana
B. dovolj prostora
C. več paznikov
D. brezplačni kondomi


Kateri epidemiološki parametri so vključeni v Haddonovo matriko
A. Gostitelj, agens, prenašalec, okolje.
B. Gostitelj, agens, čas, prenašalec.
C. Gostitelj, okolje.
D. Kraj in čas poškodbe.


Obkrožite nepravilno trditev.
A. Dečki se poškodujejo pogosteje kot deklice.
B. Absorpcijska zmožnost podlage je opredeljena z njeno debelino in vrsto.
C. Za varnost otroka je pomembna primerna obleka.
D. Asfalt in beton sta vedno primerna podlaga.


Kateri je najpogostejši zlom pri starostnikih
A. Zlom nadlahtnice
B. Zlom zgornjega dela stegnenice
C. Zlom hrbteničnih vretenc
D. Zlom spodnjega dela podlahtnice


Kaj je Haddonova matrika
A. klasifikacija najpogostejših zlomov pri starostnikih
B. teoretični model za analizo parametrov, ki vplivajo na nastanek nezgode in poškodbe
C. strategija preprečevanja športnih poškodb
D. način izračuna fizikalnih sil pri padcu


Zakaj spadajo seksualne delavke in delavci med ranljive skupine
A. Ranljivi so, ker so bolj izpostavljeni spolno prenosljivim boleznim, fizičnemu nasilju in ostalim oblikam izkoriščanja. Po svetu je prostitucija različno zakonsko uravnavana. V Sloveniji prostitucija ni legalizirana, zato so seksualne delavke in delavci izključeni iz sistema javnih dobrin. Posledična je slabša dostopnost javnih storitev, npr. zdravniških pregledov. K temu še pripomore stigmatizacija seksualnih delavk in delavcev, ki posledično tudi sami ne želijo pristopiti k zdravniku.
B. Ker so zaradi svojega življenjskega stila bolj izpostavljeni nevarnim boleznim, obenem pa zaradi legalnih ovir in stigmatizacije izključeni iz sistema javnih dobrin, npr. zdravstvenega zavarovanja.


Na kakšen način TAMPEP pristopa do seksualnih delavcev in delavk
A. TAMPEP se ukvarja z zaščito in uveljavljanjem pravic seksualnih delavcev. Njegova glavna naloga je izobraževanje prostitutk, preventiva pred širjenjem HIV-a in drugih spolno prenosljivih bolezni ter pomoč ženskam, ki so bile prodane v prostitucijo. TAMPEP sestavljajo tudi prostitutke, ki so se same odločile za ta poklic, z organizacijo pa skušajo opozarjati nase in na svoje človekove pravice.
B. TAMPEP je organizacija, ki jo sestavljajo tudi prostitutke, ukvarjajo pa se s promocijo pravic in zaščito seksualnih delavk v Evropi.


Najbogatejši naravni vir folne kisline je/so:
A. meso
B. voda
C. zelenolistna zelenjava
D. žitaV katerem obdobju je pomen uživanja zadostnih količin folne kisline največji:
A. samo pred nosečnostjo
B. pred nosečnostjo in v prvih dveh mesecih nosečnosti
C. samo v prvem trimesečju nosečnosti
D. samo v zadnjem trimesečju nosečnosti


Debelost
Kateri od naštetih dejavnikov spadajo med vedenjske dejavnike tveganja za pojav debelosti
(možnih več pravilnih odgovorov)
A. nepravilni način prehranjevanja
B. nezadostna telesna dejavnost
C. prenehanje kajenja
D. neprimerno okolje za telesno dejavnost
E. Prader-Willijev sindrom
F. endokrine bolezni
G. jemanje kortikosteroidov


Kateri od naštetih dejavnikov ne spadajo med vedenjske dejavnike tveganja za pojav debelosti (možnih več pravilnih odgovorov)
A. nepravilni način prehranjevanja
B. nezadostna telesna dejavnost
C. prenehanje kajenja
D. neprimerno okolje za telesno dejavnost
E. Prader-Willijev sindrom
F. endokrine bolezni
G. jemanje kortikosteroidov


Označite pravilne trditve (možnih je več pravilnih odgovorov):
A. debelost je povezana z večjo umrljivostjo zaradi srčnožilnih boleznih
B. v nerazvitih državah debelost ne predstavlja javnozdravstvenega problema
C. pojav debelosti je povezan s socioekonomskim statusom
D. v Sloveniji je več debelih prebivalcev v zahodnem delu Slovenije
E. v Sloveniji je več debelosti med moškimi
F. v Sloveniji nimamo preventivne dejavnosti na področju zmanjševanja pojava debelosti


Označite pravilne trditve (možnih je več pravilnih odgovorov):
A. število debelih otrok se povečuje
B. debelost ni pomemben dejavnik tveganja za pojav kroničnih bolezni
C. v svetu je število debelih večje kot število podhranjenih
D. v Sloveniji je več debelih prebivalcev v vzhodnem delu Slovenije
E. v Sloveniji je več debelosti med ženskami
F. trend debelosti se v svetu počasi zmanjšuje


Prenovljena priporočila v zvezi s prehrano in telesno dejavnostjo so leta 2007 objavili strokovnjaki:
A. Onkološkega inštituta Ljubljana
B. Ameriškega inštituta za raziskovanje raka
C. Evropskega onkološkega inštituta iz Milana
D. Mednarodne agencije za raziskovanje raka iz LyonaNajvečji dnevni odmerek alkoholnih pijač, priporočen za moške je:
A. ena enota dnevno
B. dve enoti dnevno
C. tri enote dnevno
D. štiri enote dnevno


Nadomestno hormonsko zdravljenje:
A. se uporablja za vse ženske po vstopu v puberteto
B. se uporablja v obliki estrogena ali v kombinirani obliki estrogena in progestagena
C. povečuje nevarnost za razvoj raka na dojki
D. povečuje nevarnost za razvoj raka na debelem črevesu


Rak materničnega vratu:
A. nastane pogosteje pri ženskah, ki zgodaj začnejo s spolnimi odnosi, ter imajo več spolnih partnerjev, saj to veča možnost okužbe
B. nastane zaradi čezmernega pitja, kajenja in jemanja kontracepcijskih tabletk
C. nastane le zaradi onkogenih humanih papiloma virusov


Kaj je telemedicina
A. Uporaba informacijske tehnologije v namene diagnostike, terapije in spremljanja pacienta.
B. Uporaba informacijske tehnologije v namene izobraževanja zdravstvenih delavcev.
C. Uporaba informacijske tehnologije v namene poučevanja študentov.
D. Uporaba tehnologije v prostem času.


Obkroži nepravilno trditev!
A. Model sistema telemedicina na domu vsenuje dva elementa- telemedicinska enota in bazna enota.
B. Elementi bazne enote so zdravnik, vmesnik, dostop do interneta in modem.
C. Telemedicino delimo na sinhrono, asinhrono in subsinhrono.
D. Nadzorni center je vmesni člen med zdravnikom in bolnikom.


Kaj ni EHCI parameter
A. smrtnost zaradi srčnih infarktov v času 28 dni hospitalizacije
B. podkupovanje zdravnikov
C. 5-letno preživetje bolnikov z rakom
D. operacije očesne mrene na 100.000 prebivalcev
E. dostop do novih zdravil


Kdo po Bismarckovem sistemu zdravstvenega varstva upravlja s področjem zavarovanja
A. vlada
B. predsednik države
C. predsedniki delodajalcev in zavarovanih oseb
D. sindikati delavcev
E. lastniki zavarovalnic


Kako bi mladostnike najučinkoviteje osveščali o škodljivih posledicah souporabe zdravil in alkohola
A. svetovanje osebnega zdravnika in farmacevta
B. pogovor s starši
C. samo z brošurami
D. medvrstniško izobraževanje (peer-to-peer), delavnice, zdravstveno vzgojno gradivo
E. jih ne osveščamo, ker z informiranjem nanje ne vplivamoKatera starostna skupina je najbolj podvržena problemu zlorabe alkohola in zdravil,
A. otroci;
B. starostniki;
C. mladi in mlajši odrasli
Zakaj
A. zaradi pogostejšega uživanja zdravil in nižje tolerance za alkohol
B. zaradi pogostejšega uživanja zdravil in višje tolerance za alkohol


Kakšne so razlike v vplivu alkohola na moške in ženske
A. ženske imajo manj encima alkoholna dehidrogenaza
B. ženske imajo večja jetra
C. moški imajo več proste vode
D. ženske imajo več maščobnega tkiva


Kateri so glavni vzroki za alkoholizem pri ženskah
A. depresija
B. ženske, ki zaužijejo prevelike količine čokolade
C. ranjeno otroštvo, duševne in psihične zlorabe
D. ženske, ki ne obvladajo računalnika
E. ženske, ki imajo moža alkoholika
F. ženske, ki ne sprejemajo lastnega staranja
G. slabo vreme


Kateri cepivi proti HPV se uporabljata v Sloveniji
A. enovalentno in dvovalentno
B. dvovalentno in trivalentno
C. dvovalentno in štirivalentno
D. trivalentno in štirivalentno


Za katere starostne skupine se priporoča cepljenje proti HPV v večini držav
A. ženske od 9 do 26 let
B. ženske od 50 do 75 let
C. ženske od 2 do 5 let
D. moški od 15 do 25 let


Katera bakterijska spolno prenosljiva okužba je najpogostejša v svetu in pri nas
A. klamidijska okužba
B. sifilis
C. gonoreja
D. HPV


Katera je najučinkovitejša metoda preprečevanje širjenje spolno prenosljivih okužb
(možnih pravilnih več odgovorov)
A. Abstinenca
B. Zvestoba
C. Uporaba kondoma
D. ObrezovanjeKdo je ustanoviteljica delavnic Umetnost zdravljenja
A. Nancy Naomi Smith
B. Nancy Naomi Crawford
C. Rachel Naomi Remen
D. Rachel Naomi Watson
E. Nancy Naomi Campbell


Katera izmed naštetih tem ni bila del delavnic Umetnost zdravljenja
A. Odkrivanje in podpiranje svoje celosti
B. Žalovanje in spoštovanje izgube
C. Kako preseči analizo in dovoliti čudenje v medicini
D. Razkuževanje rok
E. Negovanje duše – služenje kot način življenja


Katera izmed naštetih ustanov oz. društev izvaja nizkopražni program
A. Svit
B. komune
C. Projekt Človek
D. Detokcifikacijski oddelek v Centru za zdravljenje odvisnih od drog v Ljubljani

Ali se v slovenskih zaporih izvaja metadonski program
A. Da.
B. Ne.


Kaj je tamponski čas
A. čas od začetka do konca srečanja
B. čas od prvega do drugega odmora
C. dodatni čas, vključen v odmor ali razpravo
D. dodatni čas, potreben za pripravo govorca
E. čas enega predavanja


Kdo je moderator
A. tehnični sodelavec
B. voditelj srečanja in razprave
C. častni gost srečanja
D. sponzor srečanja
E. novinar, ki se udeleži srečanja


OPOMBA: Z rdečo barvo so označeni pravilni odgovori (vse skupine jih niso posredovale).