Ustna vprašanja - prof. Kogoj

Profesor sprašuje po knjigi, zelo velik poudarek je na dobrem statusu. Vpraša praviloma vsaj ene od psihopatoloških motenj (pazite na razlike med blodnjami in halucinacijami).
Prebere sicer esej, a nanj ne da veliko.

Moja vprašanja;
- anksiolitiki, kjer sem govorila o benzadiazepinih (razdelitev na podskupine, predstavniki, razpolovne dobe, uporaba (kratkotrajni za uspavanje, epileptični status), antidot)
- rezidualna shizofrenija (značilnosti, kako jo ločimo od akutne)
- motnje hranjenja
- motnje zavesti
Res pozitivna izkušnja z izpitom, poteka kot pogovor in profesor je zelo vesel, če logično razmišljaš.