Ustna vprašanja - doc. Švab

Moja vprasanja:
Razlika med depresijo in somatoformno motnjo
Posebnosti psih. pregleda pri starostnikih
Atipični antipsihotiki

Kolegici:
Obsesivno kompulzivna motnja
Psih. rehabilitacija
nekaj v zvezi s psihoterapijo

Depresija
se ne spomnim

Sem imel filing, da na oceno kar precej vplivata anamneza in status. Doc. Švabova prebere esej in te potem tudi kaj povprasa na to temo. Ponavadi prvo vprasanje izhaja iz eseja. Ce imas smolo, iz kolegovega.