Naslovi esejev (2005/2006)

1. Zakaj mora zdravnik poznati vrednostni sistem bolnikove okolice

2. Težave pri prepoznavanju depresije v ambulanti družinskega zdravnika.

3. Psihiatrija nekoc in danes.

4. Načelo psihosomatike v vseh boleznih.

5. Kako zdravnik prepozna samomorilno nagnjenost pri svojem pacientu

6. Vpliv zdravnikove osebnosti pri obravnavi psihiatričnega pacienta.

7. Psihiatrija in splošni zdravnik.

8. Zakaj mora zdravnik poznati razmere, v katerih zivi njegov bolnik

9. Zakaj vse mora zdravnik poznati delovanje psihofarmakov

10. Sodelovanje drugih specialistov s psihiatrom.

11. Kaj lahko naredi vsak zdravnik za izboljšanje duševnega zdravstvenega stanja svojega bolnika

12. Povezava duševnih in telesnih bolezni.