Ocenjevanje samomorilne ogrozenosti

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (ocenjevanje_samomorilne_ogrozenosti.ppt)ocenjevanje_samomorilne_ogrozenosti.ppt156 kB
Ocenjevanje samomorilne ogroženosti
Doc. dr. Mojca Z. Dernovšek, dr. med.

Psihiatrična klinika Ljubljana
Samomorilno vedenje - proces
Ocena samomorilne ogroženosti:
Oceno napravimo na podlagi:
Trenutnega stanja, stiske, travmatičnega dogodka;

Poznavanja dolgotrajnih težav osebe, njene zgodovine.
Vprašamo in zapišemo I:
O občutkih:
Ujetosti v past, , ko ni mogoče ubežati, ni rešitve;
Brezup;
Glede prihodnosti – črnogledost.

Nekaterih simptomih:
Nespečnosti
Impulzivnosti
Napetosti
Vprašamo in zapišemo II:
O suicidalnem vedenju:
Misli na smrt;Samomorilne misli brez načrta ali z načrtom;
Vprašanja:
Ali ste kdaj pomislili na smrt?
Ali sedaj bolj pogosto mislite na smrt?

Ali bi lahko sebi kaj storili?

Kaj bi sebi lahko storili?
Vprašamo in zapišemo III:
O suicidalnem vedenju:
Načrt samomora v mislih

Posebej ocenimo z dodatnimi vprašanji:
Nevarnost metode
Dostopnost metode
Ali oseba misli, da je metoda nevarna, čeprav objektivno ni nevarna?

Vprašanja:
Kaj bi sebi lahko storili?
Vprašamo in zapišemo IV:
O suicidalnem vedenju:
Priprava za izvedbo samomora
Vprašanja:
Ali ste si že kaj pripravili (zdravila, poslovilno pismo, se poslovili od prijateljev, družine, ...)?
Vprašamo in zapišemo V:
O suicidalnem vedenju:
Poskus samomora

Z dodatnimi vprašanji ocenimo:
Nevarnost metode
Ali oseba misli, da je metoda nevarna, čeprav objektivno ni nevarna?
Prekinjen poskus
Predhodni poskusi
Stopnjevanje nevarnosti metode
Vprašanja:
Kaj se je zgodilo?

Ali ste si že kdaj prej skušali vzeti življenje?
Kako?
Vprašamo in zapišemo VI:
O pridruženih motnjah:
Duševne motnje:
Depresija;
Psihoza;
Zasvojenost;
Telesne motnje:
Kronične, ...

O suicidalnem vedenju:
Samomorilno vedenje v ožji okolici v zadnjem času;
Samomorilno vedenje v družini.
Ponavljanje samomorilnih poskusov
Heterogena skupina: bolj ali manj ogroženi;
1-3 umre v 1 letu zaradi samomora, do 9 v naslednjih 5 letih in nato še do 11 v naslednjih letih;
Pri ½ poskusov vidimo, da imajo za seboj že poskus samomora;
Nekateri ponavljajo poskuse in so pogosto v oskrbi zdravstvenih in socialnih služb – pomoč nudimo tudi za pridružene duševne motnje (so praviloma zraven).

Ocena samomorilne ogroženosti pri številnih ponovnih poskusih samomora