Ustna vprašanja - prof. Kržišnik

- glikogenoze
- neonatalni ikterus, citomegalija
- astma pri otroku