Ustna vprašanja - doc. Primožič

Imel me je praktični in ustni del, na praktičnem me je spraševal vitalne funkcije. 1. vprašanje: diferencialna diagnostika kome (moja pacientka je bila nameč v komi), 2. vprašanje: stranski učinki cepljenja, 3. vprašanje: nekrotizantni enterokolitis, 4. vprašanje: hemoragični šok, 5. vprašanje: Wilmsov tumor.
Izbereš si številke od 1-119 (Wilms je 101, cepljenje je 50, NEC je 80, hemoragični šok pa 100).
Sprašuje bolj ali manj osnovne stvari. Je zelo prijazen. Ocena je skupek ocen iz vprašanj (vsako 2 T + pisni del + praktični del).