Aktualna literatura

Kambič: Otorinolaringologija (1984)
Kambič: Hripavost
Kambič: Otekline na vratu
Kambič: Bolezni žrela
Regije vratu (piše na wikipediji, v učbeniku za Onko ...)

To je še vedno literatura za izpit (vsaj v marcu 2012). Če pokličete sestro Magdo, vam bo to informacijo le potrdila.
Razdelitve bolezni so v Probstu precej drugačne. V Kambiču je vse skupaj bolj pato-histološko orientirano, kar pomeni, da je zelo pregledno, jasno in veliko bolj zapomnljivo. Sprašuje pa se še vedno po Kambiču in predavanjih.
Ker pa je Kambič že malo starejši letnik, si v Probstu splača pogledati kakšne orl "novosti": objektivni slušni testi, kohlearni implanti, fiziologija in diagnostika govora.