Pogoste diagnoze (vaje in izpit)

Napotki z vaj za praktični/ustni izpit pri ORL.

Srečno vsem! :)
---
- Pacient težko diha skozi nos - deviatio septi nasi
- Polyposis nasi (dex, sin, bilateralis, recidivans)
- Hripavost/disfonija - laryngitis chronica, polypus plicae vocalis
- Oteklina na vratu - tumor colli dex/sin/bil
- Tonsillitis chronica - če bo/je bil operiran v lok.anesteziji, je to vse, če pa v splošni, pa je šlo najverjetneje za zaplet (absces) in tej diagnozi dodaš še »status post abscessus peritonsillaris«
V splošnem naj se pregled izvaja po Kambiču; sluh pregleduješ »le, če je res treba« (se pravi, če je to pacientova glavna težava) Weber, Rinne; glasni govor in šepet načeloma NE, ju samo omeniš.