Izvleček iz Registra raka

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (register_raka.doc)register_raka.doc138 kBRegister raka za Slovenijo (Register) je eden najstarejših populacijskih registrov v Evropi. Ustanovljen je bil leta 1950 na Onkološkem inštitutu v Ljubljani kot posebna služba za zbiranje in obdelavo podatkov o incidenci raka in preživetju bolnikov z rakom.

Prijavljanje raka je v Republiki Sloveniji obvezno in zakonsko predpisano že od ustanovitve Registra. Zbrani podatki so podlaga za ocenje vanje bremena rakavih bolezni v državi, za načrtovanje in ocenjevanje onkološkega varstva na področju primarne in sekundarne preventive, diagnostike, zdravljenja in rehabilitacije, za načrtovanje zmogljivosti in sredstev, ki so potrebni za obvla dovanje rakavih bolezni (osebje, medicinska oprema, posteljne zmogljivosti), ter za klinične in epidemiološke raziskave v Sloveniji in v sklopu širših mednarodnih raziskav.

Osnovni vir podatkov so prijavnice rakave bolezni. Registru jih pošiljajo iz vseh bolnišnic in diagnostičnih centrov v Sloveniji, iz ordinacij osnovnega zdravstvenega varstva pa le izjemoma, če bolnik ni napoten na nadaljnje preiskave in/ali zdravljenje. Dodatni vir podatkov so zdravniška poročila o vzroku smrti in obdukcijski zapisniki z diagnozo maligne bolezni.

Zanesljivost podatkov osvetljujeta dva kazalca: odstotni delež mikroskopsko (histološko ali citološko) potrjenih primerov in odstotni delež raka, registriranega samo iz zdravniških poročil o vzroku smrti

DEFINICIJE

Incidenca pomeni število vseh v enem koledarskem letu na novo ugotovljenih primerov raka v točno določeni populaciji. V incidence so vključeni primeri bolezni bolnikov s stalnim bivališčem na območju Republike Slovenije, ne glede na to, kje so bili ti bolniki zdravljeni.

Prevalenca je število vseh živih bolnikov z rakom na določen datum ne glede na leto diagnoze.

Groba incidenčna stopnja je število novih primerov na 100.000 oseb opazovane populacije; starostno specifična stopnja pove to relativno število v posamezni petletni starostni skupini.

Starostno standardizirana stopnja je teoretična incidenčna stopnja, pri kateri predpostavimo, da je starostna struktura opazovane populacije enaka starostni strukturi v standardni populaciji.

Kumulativna incidenčna stopnja (KS) je petkratna vsota starostno specifičnih incidenčnih stopenj po petletnih starostnih skupinah do 74. leta starosti, preračunana na 100 prebivalcev.

Kumulativno tveganje (KT) je verjetnost posameznika, da zboli za rakom v izbranem starostnem obdobju, npr. do 74. leta starosti, če ne umre prej zaradi drugih vzrokov. Kumulativno tveganje izražamo v odstotkih.

Relativno preživetje pomeni razmerje med opazovanim preživetjem proučevane skupine in preživetjem, ki bi ga pričakovali pri enako stari skupini istega spola v slovenski populaciji. Je približek preživetja bolnikov v primeru, da bi upoštevali kot vzrok smrti samo izbranega raka.