Mezenhimski tumorji

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (mezenhimski_tumorji.pdf)mezenhimski_tumorji.pdf183 kB
KAZALO
UVOD.........................................................................................................................................................2
SARKOMI MEHKIH TKIV PRI ODRASLIH ........................................................................................4
Diagnostika ............................................................................................................................................................4
Celična klasifikacija ............................................................................................................................................4
Stadij (razširjenost) tumorja..........................................................................................................................5
GIST – GASTROINTESTINALNI STROMALNI TUMORJI ...............................................................7
Znaki in simptomi................................................................................................................................................7
Terapija....................................................................................................................................................................7
MALIGNI TUMORJI KOSTI....................................................................................................................8
OSTEOSARKOM....................................................................................................................................................8
Epidemiologija......................................................................................................................................................8
Etiologija in patogeneza...................................................................................................................................8
Klinična slika in diagnoza................................................................................................................................8
Zdravljenje ..............................................................................................................................................................9
EWINGOV SARKOM......................................................................................................................................... 10
Epidemiologija...................................................................................................................................................10
Etiologija in patogeneza................................................................................................................................10
Diagnoza...............................................................................................................................................................10
Prognoza ..............................................................................................................................................................11
Zdravljenje ...........................................................................................................................................................11
HONDROSARKOM............................................................................................................................................ 12
Epidemiologija...................................................................................................................................................12
Diagnoza...............................................................................................................................................................12
Zdravljenje ...........................................................................................................................................................12
VIRI IN LITERATURA......................................................................................................................... 13