Rak dojke (2007-11-21)

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (rak_dojke-predstavitev_2007.ppt)rak_dojke-predstavitev_2007.ppt1736 kB

EPIDEMIOLOGIJA
Najpogostejši rak pri ženskah
Leta 2004: 21 vseh rakov pri ženskah;
1084 novih bolnic, 5 novih bolnikov
Incidenca: 106,3/100.000 (leto 2004);
najvišja incidenca med 70. in 75. letom (297,8/100.000)
78 raka dojke pri ženskah starejših od 50 let

Incidenca raka dojke narašča, umrljivost pada.
KAKO IZBOLJŠATI PREŽIVETJE V SLOVENIJI
Samopregledovanje dojk
Presejanje
Dopolnilno zdravljenjeVir: Incidenca raka v Sloveniji 2004, Ljubljana (Onkološki inštitut, Register raka za Slovenijo, 2007)
http://www.europadonna-zdruzenje.si/
PRESEJANJE
MAMOGRAFIJA
Sprejet je organiziran program, ki bi naj stekel kmalu ☺
Namen:
Odkriti majhne, klinično še netipne tumorje
Raziskave kažejo, da redna mamografija zmanjša umrljivost za rakom dojke za 30
MAMOGRAFIJA - KDAJ
Pri ženskah brez kliničnih težav po 50. letu, vsaki 2 leti
Ob vsakem sumu na bolezensko dogajanje v dojki po 35. letu
Pri ženskah z visokim tveganjem (BRCA, družinska anamneza) med 40. in 50. letom
MAMOGRAFIJA - ZANESLJIVOST
Rezultati v 10-15 lažno negativni
Rezultati v 10-15 lažno pozitivni
Pomembnost kvalitetne izvedbe in izkušenost rentgenologa
DEJAVNIKI TVEGANJA
Demografski
Reproduktivni in hormonski
Predhodni rak, družinska obremenjenost, atipične spremembe
Življenjski slogDEMOGRAFSKI DEJAVNIKI TVEGANJA
spol
starost
zemljepisna lega

REPRODUKTIVNI DEJAVNIKI TVEGANJA IN HORMONI
zgodnja menarha
pozna menopavza
starost ob prvem porodu in število porodov ter dojenje
kontracepcijske tablete
hormonsko nadomestno zdravljenje v postmenopavzalnem obdobju


PREDHODNI RAK DOJKE
DRUŽINSKA ANAMNEZA
NEKATERE BENIGNE SPREMEMBE – ATIPIČNA HIPERPLAZIJA
IONIZIRAJOČE SEVANJE
ŽIVLJENJSKI SLOG KOT DEJAVNIK TVEGANJA
DEBELOST IN TELESNA NEDEJAVNOST
PREHRANA
ALKOHOL

DIAGNOZA
Klinični pregled je prva in najpomembnejša metoda v diagnostiki bolezni dojk.
Ima štiri faze:
Anamneza
Inspekcija
Palpacija
Zaključek in zamejitev bolezni
KLINIČNI PREGLED
Simetričnost
Izgled bradavic
Koža
Rdečina
Izcedek
Vozličavost
Tumor
Pazdušne in supraklavikularne bezgavke


DIAGNOSTIČNE METODE
Mamografija
UZ
Duktografija
MR
Biopsija
s tanko iglo
z debelo iglo
PATOMORFOLOŠKA KLASIFIKACIJA
EPITELNI (najpogostejši)
STROMALNI
HEMOBLASTOZE
EPITELNI TUMORJI
Benigni
Intraduktalni papilom dojke
Adenom bradavice
Adenom dojke
Mešani
Fibroadenom dojke
Fibroidni tumor dojke
EPITELNI TUMORJI
Maligni
Neinvazivni maligni tumorji dojke
Duktalni karcinom dojke in situ
Lobularni karcinom dojke in situ
Invazivni tumorji dojke
Duktalni invazivni karcinom dojke
Lobularni invazivni karcinom dojke
Drugi invazivni karcinomi (medularni, mucinozni, papilarni, tubularni)
TNM KLASIFIKACIJA
= anatomskaSTADIJ PO UICC
BIOLOŠKE ZNAČILNOSTI TUMORJA
Gradus
dobro diferenciran tumor
zmerno diferenciran tumor
slabo diferenciran tumor
Hormonski markerji
ER+ / ER-
PR+ / PR-
Rastni dejavniki (določamo gen ali beljakovino)
HER2
Proliferativna aktivnost (=hitrost delitve celice)
faza S
Ki67
PROGNOZA
Prognoza neinvazivnega raka je zelo dobra, ta pa praktično nikoli ne tvori oddaljenih zasevkov.
Prognoza invazivnega raka dojk je odvisna od anatomske razširjenosti bolezni, ko jo odkrijemo in bioloških lastnosti posameznega tumorja.
PETLETNO PREŽIVETJE PO STADIJIH (1990 – 1992)
ZDRAVLJENJE RAKA DOJKE
Lokalno
kirurgija
obsevanje
Sistemsko
kemoterapija
hormonska terapija
biološka terapija
KIRURŠKO ZDRAVLJENJE - NAMEN
Potrditev raka pri sumljivih tumorjih
Dokončna patohistološka diagnoza
Dokončna razpoznava neinvazivnega/invazivnega raka
Spoznave prognostičnih znakov
Lokalni nadzor nad boleznijo ob najmanjši možni nakazi bolnice
KIRURŠKO ZDRAVLJENJE
Tumorektomija
Mastektomija (radikalna mastektomija)
Operacija pazdušnih bezgavk (odstranitev varovalne bezgavke)
OBSEVANJE - INDIKACIJE
Po ohranitveni operaciji dojke (vse bolnice)
Po mastektomiji (tumor > 5cm ali > 3 prizadete bezgavke ali tumor sega v kirurški rob)
Bolnica nesposobna za operacijo
Bolnica odklanja operacijo
SISTEMSKO ZDRAVLJENJE
Kemoterapija (citostatična zdravila)
Hormonska terapija
Biološka terapija

Uporabljamo ga kot:
Dopolnilno (adjuvantno) terapijo
Predoperativno (neoadjuvantno) terapijo
Zdravljenje metastatskega (razširjenega) raka
KEMOTERAPIJA
Citostatiki inhibirajo celično delitev
Največkrat zdravimo s kombinacijo citostatikov – poliKT
Ciklusi terapije si ponavadi sledijo na 3 ali 4 tedne
Vrste citostatikov:
Antraciklini – doksorubicin, epidoksorubicin, mitoksantron
Taksani – docetaksel, paklitaksel
Drugi – ciklofosfamid, metotreksat, 5-fluorouracil, vinblatin, cisplatin, etopozid, kapecitabin, mitomicin C, …
2. HORMONSKA TERAPIJA
Učinkovita le pri hormonsko odvisnih tumorjih – prisotni estrogenski in/ali progesteronski receptorji
Vrste HT:
Antiestrogeni: tamoksifen, fulvestrant = pred- in postmenopavzalne bolnice
Zavora delovanja jajčnikov: krg odstanitev, obsevanje, agonisti LHRG (z zdravili povzročena reverzibilna kastracija) = predmenopavzalne bolnice
Zaviralci aromataze – zaviralci tvorbe spolnih hormonov; nesteroidni: anastrozol, letrozol; steroidni: eksamestan = postmenopavzalne bolnice
Progestini: medrogsiprogesteron acetat, megestrol
3. BIOLOŠKA TERAPIJA
Usmerjena na lastnosti, ki jih imajo predvsem rakave celice in niso prisotne v vseh tumorjih
Proti HER2 usmerjeno zdravljenje
transtuzumab, lapatinib (HER1, HER2)
Proti razrasti žilja usmerjeno zdravljenje
Bevacizumab (VEGF)
NEŽELENI UČINKI - citostatiki
Slabost, bruhanje
Izguba apetita
Sprememba okusa in vonja
Okvara sluznic
Zaprtje/driska
Zavora delovanja kostnega
mozga in večja dovzetnost za okužbe
Alergični dermatitis
Izguba las
Palmoplantarni eritem
Ekstravazacija
Flebitis
Prizadetost nohtov
Otekanje
Kronična utrujenost
NEŽELENI UČINKI – hormonsko zdravljenje
Splošni neželeni učinki
Vročinski oblivi
Potenje
Zmanjšana spolna sla
Neželeni učinki vezani na posebna zdravila
Tamoksifen: venska tromboza, pljučna embolija, rak maternice; ☺pri postmenopavzalnih ženah preprečuje osteoporozo
Fulvestrant:bolečine na mestu vboda, vnetje
Zaviralci aromataz: osteoporoza, bolečine v sklepih in mišicah
Pri predmenopavzalnih ženah
Razdražljivost
Depresija
Motnje koncentracije
Povišana telesna teža
Suha nožnica (boleč spolni odnos)
osteoporoza

NEŽELENI UČINKI – biološko zdravljenje
Trastuzumab
alergijske reakcije
kardiotoksičnost
Bevacizumab
tromboza, embolija, krvavitve
hipertenzija, proteinurija, edemi, perforacija votlih organov, slabše celjenje ran
NEŽELENI UČINKI - obsevanje
Suha, pordela, srbeča koža
Oteklina v dojki
Prehodno slabše gibljiva roka
Utrujenost
Vnetje žrela
REHABILITACIJA
Fizikalna
Psihosocialna
Poklicna
FIZIKALNA REHABILITACIJA -INDIKACIJE
Slabša gibljivost ramenskega obroča in slabša moč roke na operirani strani
Preobčutljivost, mravljinčenje
Moten limfni obtok – otekanje zgornje okončine na operirani strani

PSIHOSOCIALNA REHABILITACIJA
Reakcija svojcev in komunikacija z njimi
Strokovna psihosocialna obravnava
Društvo onkoloških bolnikov Slovenije
POKLICNA REHABILITACIJA
PROBLEMI: ob zaključenem bolniškem staležu bolnica še vedno nezmožna za delo
Invalidska komisija
SPREMLJANJE BOLNIC
Ugotavljanje in zdravljenje posledic zdravljenja
Zdravstvena vzgoja in pregledovanje druge dojke
Ugotavljanje in zdravljenje ponovitve bolezni
Podpora pri fizični in psihosocialni rehabilitaciji