Ustna vprašanja - doc. Cvenkel (30.9.09)

Izpit je potekal popoldne, tako da sestra ni uspela najt pacientov in smo bili oproščeni praktičnega dela. Zaradi tega smo vsi dobili eno vprašanje iz oftalmoloških preiskav. S profesorico smo se zmenili, da nas je spraševala vsakega posebej in ne kot skupino. In ne drži, da profesorica ne daje visokih ocen!
Vprašanja, ki so mi ostala v spominu:
- perimetrija
- presvetlitev
- entropij
- ektropij
- degeneracije veznice
- diabetična retinopatija
- zapora centralne vene
- zapora centralne arterije
- najpogostejši vzrok slepote (degeneracija makule, zanimajo jo tudi biološka zdravila proti VEGF)