Ustna vprašanja

(vprašanja so povzeta po http://www.ksmf.org/oftalma)
***************************
1. Funkcionalno anatomske značilnosti uvee, pregled uvee

2. Klasifikacija, etiologija anteriornega uveitisa

3. Eksogeni, endogeni iridociklitisi

4. Simptomi, znaki anteriornega uveitisa - akutnega, kroničnega

5. Pars planitis

6. Komplikacije anteriornega uveitisa

7. Sistemske infekcijske, neinfekcijske bolezni in uveitis

8. Uveitis in artritisi

9. Endoftalmitis-vrste, povzročitelji, klinična slika, terapija

10. Terapija uveitisa

11. Zgradba in vloga steklovine v očesu

12. Spremembe steklovine

13. Anteriorni skleritis - episkleritis, skleritis

14. Posteriorni skleritis, povezave s sistemskimi obolenji

15. Tenonitis, miozitis

16. Anomalije in degeneracije sklere

17. Definicija glavkoma, intraokularni tlak

18. Primarni glavkom odprtega zakotja - klin. slika, predispozicije, preiskave, terapija

19. Metode perimetrije-konfrontacijska, Amslerjev test, kinetična (Goldmann), statična (Octopus)

20. Vidno polje pri glavkomu

21. Akutni glavkomski napad - anatomska predispozicija (refrakcija, leča), klinična slika, diferencialna diagnoza

22. Kronični angularni glavkom

23. Razlike med primarnim glavkomom odprtega in zaprtega zakotja

24. Terapija akutnega glavkoma

25. Kongenitalni glavkom

26. Sekundarni glavkomi

27. Normotenzivni glavkom

28. Okluzija vene centralis retine. Klinična slika, zgodnje in pozne posledice

29. Okluzija veje vene centralis retine

30. Retinalne spremembe pri sistemskih žilnih boleznih

31. Hipertenzivna retinopatija

32. Diabetična retinopatija, patogeneza, preventiva, terapija

33. Toksoplazmoza in posteriorni uveitis, horioretinitis

34. Toksoplazmoza in nosečnost

35. Retinalni periflebitisi

36. Krvne bolezni in retina

37. Retinopatija nedonošenčka

38. Senilne makularne degeneracije-patogeneza, incidenca, možnosti zdravljenja

39. Tumorji uvee

40. Tumorji retine

41. Kongenitalne retinalne anomalije

42. Regmatogeni odstop retine- zgodnji simptomi, oft. slika, potek, prognoza

43. Zakaj je pomembno prepoznati zgodnje simptome regmatogenega odstopa mrežnice in kako jih ločimo od običajnih motnjav v steklovini.

44. Trakcijski odstop retine, kako in zakaj nastane, terapija.

45. Eksudativni in solidni odstop retine, kaj ju povzroča

46. Virusni posteriorni uveitis

47. Bakterijski posteriorni uveitis

48. Gljivični posteriorni uveitis

49. Stopnje pri obdelavi malega otroka, ki škili. Objektivno merjenje refrakcije.

50. Konkomitantni strabizem

51. Latentni strabizem, kako izvedemo cover test, kdaj postane manifesten

52. Manifestni strabizem, kako ga izmerimo

53. Terapija strabizma

54. Paralitični strabizem

55. Ambliopija-vrste, preventiva, zdravljenje

56. Pareza okulomotoriusa s prizadetostjo zenice in brez prizadetosti zenice

57. Vertikalna disparacija-prizadetost n.trochlearisa

58. Nistagmus-ločevanje očesnih vzrokov od nevroloških oz. otoloških

59. Najpogostejše genetsko pogojene distrofije mrežnice in njihove značilnosti.

60. Genetsko svetovanje pri prirojenih distrofijah mrežnice-kaj boste odgovorili zaskrbljeni materi glede na vzorce dedovanja

61. Vrste izpadov v vidnem polju glede na lokalizacijo lezije. Monokularni in binokularni, pozitivni in negativni, relativni in absolutni.

62. Entropij in ektropij.

63. Trihiaza in terapija.

64. Sindrom suhega očesa in sestava solznega filma, Schirmerjev test.

65. Katarakta-vrste in načini operativne odstranitve ter najpogostejši zapleti.

66. Sekundarna opacifikacija zadnje kapsule in terapija. Kaj je YAG laser.

67. Razlogi za slab vid po operaciji katarakte

68. Rizične katarakte (ozka zenica, rjavo jedro, uveitis, šibkost zonul, phacodonesis, subluksacija..)

69. Katera zdravila povzročajo katarakto

70. Levkokorija-razlogi, vrste, zgodnje odkrivanje s presvetlitvijo

71. Kongenitalna katarakta in načela glede časa odstranitve in rehabilitacije

72. Sistemske bolezni, ki prizadenejo oko.

73. Patološke zenične reakcije.

74. Relativni aferentni pupilarni defekt, kaj nam pove, kako ga izvedemo.

75. Tope poškodbe očesa. Znaki rupture sklere. Kako diagnosticiramo možnost prizadetosti n.opticusa (indirektni RAPD).

76. Poškodbe orbite, znaki blow-out frakture.

77. Ostre poškodbe očesa, znaki penetrantne poškodbe, Seidlov test.

78. Okluzije centralne retinalne arterije očesa (CRA)

79. Okluzije posteriornih ciliarnih arterij (anteriorna ishemična optična nevropatija-vnetna in nevnetna)

80. Katera zdravila in toksini imajo stranske učinke na oči in kakšne.

81. Retrobulbarni nevritis, papilitis,-klinična slika, prognoza in povezava z MS.

82. Tumorji hiazme in izpadi v vidnem polju.

83. Zastojna papila, značilnosti in stopnje

84. Idiopatska intrakranialna hipertenzija

85. Atrofija papile-primarne, sekundarne.

86. Elektrofiziološki testi-kateri so,kaj testirajo in kaj povedo.

87. Tiroidna oftalmopatija-znaki, patogeneza, vrste terapije.

88. Korekcija vida z očali pri miopih in hipermetropih ter astigmatih.

89. Korekcija vida s kontaktnimi lečami-razlike med trdimi, poltrdimi (RGP) in mehkimi lečami

90. Korekcija anizometropije in aniseikonia

91. Hiposphagma, hyphema, hematovitreus, hemoragije retine (povrhnje, intraretinalne, subretinalne)

92. Bakterijski konjunktivitisi, diferencialna diagnoza z virusnimi, terapija

93. Bakterijski keratitisi, posebno nevarni soji bakterij, načela terapije

94. Akantamebni keratitisi

95. Virusni keratitisi (HSV, H.zoster, adenovirusi)

96. Metaherpetični diskoidni keratitis

97. Terapija virusnih keratitisov

98. Stenoza solznih poti pri dojenčkih in odraslih in načela terapije

99. Akutni dakriocistitis in akutni etmoiditis pri otroku-terapija, nevarnosti.

100.Kožne spremembe na vekah - benigne in maligne

101.Pareza n. facialisa-lagophthalmos

102. Tope poškodbe očesa

103. Kemične poškodbe očesa

104. Razdelitev in terapija ptoz

105. Tumorji solzne žleze

106. Bazalnocelični karcinom vek

107. Maligni tumorji očesa

108. Primarni tumorji orbite

109. Degenerativne spremembe veznice: pterigij

110. Nastanek in terapija symblepharona

111. Roženična razjeda: povzročitelji, patogeneza, terapija

112. Preiferne roženične razjede

113. Korekcija refrakcijskih anomalij

114. Amblyopia pri otrocih

115. Oskrba roženičnega tujka

116. Ophthalmia photoelectrica

117. Hordeolum

118. Chalasion

119. Cellulitis orbite

120. Alergični konjunktivitisi: razdelitev, klinična slika, terapija

121. Senilna degeneracija maculae luteae

122. Episcleritis/ scleritis: etiologija, klinična slika, terapija

123. Hornerjev sindrom

124. Herpes zoster ophthalmicus

125. Diferencialna diagnoza odstopa mrežnice

126. Neovaskularni glavkom

127. Katere bakterije penetrirajo intakten roženični epitelij

128. Reiterjev sindrom

129. Borelioza in oko

130. Spremembe na očesu pri AIDS