Uradna izpitna vprašanja z odgovori

54 strani (PDF datoteka)1. Funkcionalno anatomske značilnosti uvee, pregled uvee. 6
2. Klasifikacija, etiologija anteriornega uveitisa. 6
3. Eksogeni in endogeni iridociklitisi. 7
4. Simptomi, znaki anteriornega uveitisa – akutnega, kroničnega 7
5. Pars planitis. 8
6. Komplikacije anteriornega uveitisa. 8
7. Sistemske infekcijske, neinfekcijske bolezni in uveitis. 8
8. Uveitis in artritis. 8
9. Endoftalmitis - vrste, povzročitelji, klinična slika, terapija. 9
10. Terapija uveitisa. 9
11. Zgradba in vloga steklovine v očesu. 9
12. Spremembe steklovine. 10
13. Anteriorni skleritis – episkleritis, skleritis. 11
14. Posteriorni skleritis in povezave s sistemskimi boleznimi. 11
15. Tenonitis, miozitis. 12
16. Anomalije in degeneracije sklere. 12
17. Definicija glavkoma, intraokularni tlak. 12
18. Primarni glavkom odprtega zakotja - klin. slika, predispozicije, preiskave, terapija. 13
19. Metode perimetrije (konfrontacijska, Goldmann, Octopus, Amsler). 13
20. Vidno polje pri glavkomu. 14
21. Akutni glavkomski napad – anatomska predispozicija, KS, DD. 14
22. Kronični angularni glavkom. 15
23. Razlike med primarnim glavkomom odprtega in zaprtega zakotja. 15
24. Terapija akutnega glavkoma. 15
25. Kongenitalni glavkom. 16
26. Sekundarni glavkomi. 16
27. Normotenzivni glavkom. 16
28. Okluzija vene centralis retine. Klinična slika, zgodnje in pozne posledice. 17
29. Okluzija vene centralis retine. 17
30. Retinalne spremembe pri sistemskih žilnih boleznih. 18
31. Hipertenzivna retinopatija. 18
32. Diabetična retinopatija. 18
33. Toksoplazmoza in posteriorni uveitis, horioretinitis. 19
34. Toksoplazmoza in nosečnost. 19
35. Retinalni periflebitisi (vaskulitisi). 19
36.1 Krvne bolezni in retina. 19
36.2 Retinalne spremembe pri krvnih boleznih. 20
37. Retinopatija nedonošenčka. 21
38. Senilne makularne degeneracije - patogeneza, incidenca, možnosti zdravljenja. 21
39. Tumorji uvee. 22
40. (Benigni) tumorji retine. 23
41. Kongenitalne retinalne anomalije. 24
42. Regmatogeni odstop retine- zgodnji simptomi, oft. slika, potek, prognoza. 24
43. Zakaj je pomembna zgodnja prepoznava regmatogenega odstopa mrežnice in kako jo ločimo od motnjav v steklovini. 25
44. Trakcijski odstop retine, kako in zakaj nastane, terapija. 25
45. Eksudativni in solidni odstop retine, kaj ju povzroča. 26
46. Virusni posteriorni uveitis. 26
47. Bakterijski posteriorni uveitis. 26
48. Glivični posteriorni uveitis. 26
49. Stopnje pri obdelavi malega otroka, ki škili. Objektivno merjenje refrakcije. 26
50. Konkomitantni strabizem. 27
51. Latentni strabizem (heterophoria). 27
52. Manifestni strabizem, kako ga izmerimo. 28
53. Terapija strabizma. 28
54. Paralitični strabizem. 28
55. Ambliopija - vrste, preventiva, zdravljenje. 28
56. Pareza okulomotoriusa s prizadetostjo zenice in brez prizadetosti zenice. 29
57. Vertikalna disparacija - prizadetost n.trochlearisa. 29
58. Nistagmus - ločevanje očesnih vzrokov od nevroloških oz. otoloških. 29
59. Genetsko pogojene distrofije mrežnice. 29
60. Genetsko svetovanje pri prirojenih distrofijah mrežnice – kaj boste odgovorili zaskrbljeni materi glede na vzorce dedovanja. 30
61. Vrste izpadov v vidnem polju glede na lokalizacijo lezije. Monokularni, binokularni. Pozitivni, negativni. Relativni, absolutni. 30
62. Entropij in ektropij. 31
63. Trihiaza in terapija. 31
64. Sestava solznega filma in sindrom suhega očesa. Schirmerjev test. 31
65. Katarakta - vrste in načini operativne odstranitve ter najpogostejši zapleti. 32
66. Sekundarna opacifikacija zadnje kapsule in terapija. Kaj je YAG laser. 32
67. Razlogi za slab vid po operaciji katarakte. 32
68. Rizične katarakte (ozka zenica, rjavo jedro, uveitis, šibkost zonul, phacodonesis, subluksacija …). 32
69. Katera zdravila povzročajo katarakto. 33
70. Levkokorija - razlogi, vrste, zgodnje odkrivanje s presvetlitvijo. 33
71. Kongenitalna katarakta in načela glede časa odstranitve in rehabilitacije 33
72. Sistemske bolezni, ki prizadenejo oko 33
73. Patološke zenične reakcije. 34
74. Relativni aferentni pupilarni defekt, kaj nam pove, kako ga izvedemo. 34
75. Tope poškodbe očesa. 34
76. Poškodbe orbite, znaki blow-out frakture. 35
77. Ostre poškodbe očesa, znaki penetrantne poškodbe, Seidlov test. 35
78. Okluzije centralne retinalne arterije očesa (CRA). 35
79. Okluzije posteriornih ciliarnih arterij (anteriorna ishemična optična nevropatija-vnetna in nevnetna). 36
80. Katera zdravila in toksini imajo stranske učinke na oči in kakšne. 36
81. Retrobulbarni nevritis, papilitis, klinična slika, prognoza in povezava z MS. 36
82. Tumorji hiazme in izpadi v vidnem polju. 36
83. Zastojna papila (papilla stagnans, papilloedema), značilnosti in stopnje. 37
84. Idiopatska intrakranialna hipertenzija. 37
85. Atrofija papile - primarna, sekundarna. 37
86. Elektrofiziološki testi - kateri so, kaj testirajo in kaj povedo 38
87. Tiroidna oftalmopatija, znaki, patogeneza, vrste terapije. 39
88. Korekcija vida z očali pri miopih, hipermetriopih in astigmatih. 39
89. Korekcija vida s kontaktnimi lečami, razlike med trdimi, poltrdimi (RGP) in mehkimi. 39
90. Korekcija anizometropije in aniseikonia. 40
91. Krvavitve v očesu. 40
92. Bakterijski konjunktivitisi, diferencialna diagnoza z virusnimi, terapija. 40
93. Bakterijski keratitisi, posebno nevarni soji bakterij, načela terapije. 41
94. Akantamebni keratitis. 41
95. Virusni keratitisi (HSV, H.zoster, adenovirusi). 42
96. Metaherpetični diskoidni keratitis. 42
97. Terapija virusnih keratitisov. 42
98. Stenoza solznih poti pri dojenčkih in odraslih in načela terapije. 43
99. Akutni dacriocistitis in akutni etmoiditis pri otroku. 43
100. Kožne spremembe na vekah – benigne in maligne. 43
101. Pareza n. facialisa – lagophtalmus. 45
102. Tope poškodbe očesa. 45
103. Kemične poškodbe očesa. 45
104. Razdelitev in terapija ptoz. 46
105. Tumorji solzne žleze. 46
106. Bazalnocelični karcinom vek. 46
107. Maligni tumorji očesa. 46
108. Primarni tumorji orbite. 47
109. Degenerativne spremembe veznice – pterigij. 47
110. Nastanek in terapija symblepharona. 48
111. Roženična razjeda: povzročitelji, patogeneza, terapija. 48
112. Periferne roženične razjede. 49
113. Korekcija refrakcijskih anomalij. 49
114. Ambliopia pri otrocih. 49
115. Oskrba roženičnega tujka. 49
116. Ophtalmia photoelectrica. 50
117. Hordeolum. 50
118. Chalasion. 50
119. Cellulitis orbite. 50
120. Alergični konjunktivitisi, razdelitev, klinična slika, terapija. 51
121. Senilna degeneracija maculae luteae. 51
122. Episcleritis / scleritis: etiologija, klinična slika, terapija. 51
123. Hornerjev sindrom (Bernard-Hornerjev sindrom, okulosimpatetična pareza). 52
124. Herpes zoster ophtalmicus. 52
125. Diferencialna diagnoza odstopa mrežnice. 52
126. Neovaskularni glavkom. 53
127. Katere bakterije penetrirajo intakten roženični epitelij. 53
128. Reiterjev sindrom. 53
129. Borelioza in oko. 53
130. Spremembe na očesu pri AIDS. 53