Pisna vprašanja (2009-09-01)Krirurski del vprasanj so sestavili na novo, tako da pride Ahèanova knjige v prvi vrsti prav!

Vprasanja

TPo: èe preberes smernice na njihovi strani (ene par A4 listov) ves vse! Vprasanja pa se v tem delu ponavljajo - vse se vrti predvsem okoli stevilk(poglej si na medenem srcu)

Kirurski del:

kolikor se vprasanj spomnin:
1. raztrganina aorte: kdaJ - pri katerih hitrostih avtomobila (èe si pirpet, èe nisi pripet), eksplozije - preberi v knjigi
2. vrstni red, kako bi pristopil k opeèencu (po toèkah - preberi v knjigi)
3. kaj bi dal diabetiku, ki je oblezal nezavesten - glukagon
4. kako bi oskrbel ugrizno rano otroka kombinacije so bile za obkrozit
5. kako prepoznas meningitis pri dojenèku - splosna oslabelost, nespecifièni znaki
6. kaj bi storil, èe bi porodnica dobila popadke in ne bi imel avtomobila
7. hiposfagma (trditve za obkrozit)
8. kako bi pristopil k nekomu, ki ima tujek v nosu: spodbujas pihanje skozi eno nosnico, medtem ko je druga zaprta, èe nisi uspesen ga napotis k ORL specilaistu
9. epilepsija - neke trditve
10. triaza : nasteti primeri in si moral doloèiti, kateri primer sodi v drugo (rumeno ) kategorijo
11. kam namestis elektrode avtomatskega defibrilatorja
12. zapora dihalne poti - ugrezanje medrebrnih prostorov in nadkljuèniènih
13. trditve o apendicitisu - nepravilno je bilo mehak trebuh
14. zvin vratne hrbtenice - trditve, pravilna je bila: boleèina+omejena gibljivost zaradi hrbtenice
15. poskodbe hrbtenice: v katerem primeru vsekakor lahko izkljuèis poskodbo hrbtenjaèe (trditve: zvin, zlom vretenca...)
16. katere od imobilizacijskih sredstev ni v resevalnem vozilu(nastete: kramerjeve opornice, vakuumske opornice, zajemalna nosila, ...)
17. katero od stanj ni urgentno: tenzijski pnevnotoraks, nestabilna prsna stena, tamponada srca,zlom rebra )
18. kaj lahko laik naredi pri tamponadi srca: niè - samo 112
19. amputacija: katera vrsta ne obstaja (ablacijska, nepopolna...)
20. zakaj je potrebna imobilizacija (naravnanje odlomkov v pravilni polozaj+lajsanje boleèine)
21. poskodbe medenice (nepravilna trditev: pogosto izolirana poskodba)
22. od èesa je odvisna stopnaj sevalne bolezni: doza, èas ... (vse je bilo prav)