Zbrana stara vprašanja - dr. Koritnik, Rot, Pirtošek

Zbrana stara vprašanja dr. Kortnik, Rot in Pirtošek iz Medenega srca do 2019.
Kvazi pregledno. Upam, da komu uporabno :)