Ustna vprašanja - prof. Pirtošek

Najprej sva s kolegom dobila vsak svoje paciente (jaz sem namreč 2) in jih pregledala. Po kakšni uri sva poročala - kolega mi je razlagal anamnezo in status - nato sva morala diagnozo napisati na listek. Ker pa nisva imela enake ideje sva morala utemeljiti svojo idejo in izpodbijati idejo kolega. (dilema med mielopatijo in Guillian-Barrejem PAZI! pri GB ni refleksov). Sledila so vprašanja o teh dveh diagnozah. Potem smo odšli do pacientke in sem moral pokazati kako izvedem celoten status noge - točno po vrsti - inspekcija, aktivna in pasivna, tonus, refleksi, vsa senzibiliteta (PAZI! razlika med pasivnim gibanjem in tonusom je v tem da pri pasivnem izvedemo gib v celoti npr. v kolenu povsem flektiramo in povsem ekstendiramo, pri tonusu pa zadošča že manjši gib).
Poročam še svoji dve pacientki - 1. je imela Huntingtonovo horeo 2. pa parkinsonizem in tardivne diskinezije (na par minut je grobo izplazila jezik).
Vprašanja:
-kaj je hunt. horea (horea + demenca) in definicija demence
-kje je razlog za tardivne diskinezije (dolgoletna raba antipsihotikov vodi v pomanjkanje dopamina)
-profilaksa migrene (propranolol, amitriptilin, antikonvulzivi, kalcijevi antagonsti)
-zdravljenje petit mal (valproat, etosuksimid, ne karbamazepina!)
-okluzija desne medie (afazija, hemiplegija, Gerstman)
-neglekt sindrom
-kako preverimo delovanje hipokampusa (3 besede za zapomnit)
-Phineas Gage...kdo je to, kaj je prizadeto in kaj presenetljivo ostane nedotaknjeno (homunkulus in govor)

P.s. izpit je trajal cca. 4 ure :O