Ustna vprašanja - prof. Pirtošek

Izpit pri prof. Pirtošku je eno najlepših doživetij na faksu. Začni s tem, da se moraš res korektno naučiti. Najprej dobiš bolnika in status moraš dobro obvladati, zelo sistematično. Jaz sem moral poročati le abnormnosti in nato iz prizadetih sistemov narediti diferencialno diagnozo. Pazi na prijazen odnos do bolnika in se mu predstavi. Nato sem mu na modelu možganov moral pokazati precentralni girus, Brocovo področje, angularni girus in predel možganov, katerega poškodba daje motnjo osebnosti (frontalni reženj, bolj frontoorbitalno). Sledila je serija zelo kratkih vprašanj s praktično celotne nevrologije. Znaki a. cerebri posterior, Gowersov znak, laboratorijska diagnostika MS in encefalitisa, Brown Sequardov sindrom na C6, delitev epilepsij, zdravljenje mioklonične juvenilne epilepsije, ali so miopatije lahko distalno (odgovor je da, miotonična distrofija), normotenzivni hidrocefalus, nevrološke manifestacije diabetesa, Hutchinsonova zenica. Ko vidi, da znaš, gre hitro naprej. To je sicer kar zahteven izpit, a atmosfera je zelo sproščena, prijazna (meni in kolegici je ponudil celo čaj), res je iskal znanje ne neznanja, profesor je do študentov spoštljiv in kar čutiš, da mu ni vseeno. Drugače kot na mnogih drugih kliničnih izpitih.