Pisna vprašanja (2012-04-17)


1. Kako najbolje zdravmo trigeminalno nevralgijo?
- Karbamazepin
- Valproat
- Botulin
- Baklofen
- Vse od naštetega

2. Ženska kuharica 32 let, 165cm, 115 kg, rr 135/90, jemle kontracepcijo in se več tednov pritožuje za glavoboli. Kaj je diagnoza?
- Estrogneski glavobol
- Migrena
- Glavobol v rafalih
- Idiopatska intrakranialna hipetrenzija

3. Pri kateri nevropatiji ni avtonomnih znakov?
- porfirija
- Gbs
- Alkohol
- Diabetes
- Vse od nastetega

4. Najpogostejsi tremor
- Esencialni
- Cerebelarni
- Parkinsonski
-..

5. Kaksen je tremor pri wilsonovi bolezni
- Mioklonicni
- Plahutajoc
- Prehoden
- Ni tremorja
- Akcijski

6. Friedrich ataksija

7. Apraksije

8. 75 letni gospod se zjutraj ne zna obleci. Kaksna je diagnoza?
- apraksija oblacenja
- ideomotoricna apraksija
- motoricna aprakcija
- ideacijska apraksija

9. Kje je lezija pri gospodu?
- nedominantni parietalni rezenj
- dominantni parietalni rezenj
- ..

10. 21 letna studentka umetnosti s pozitivno psihiatricno anamnezo se pritozuje nad glavoboli. Vidi zigzagasto svetlobo ki traja 30 min. kaj je diagnoza.
- migrenska avra
- halucinacije
- opticni nevritis
- okcipitalni tumor
-..

11. 23 letni vojak ki se mu stemni pred ocmi in pade, ima rahel klonus, ne ugrizne se v jezik, ni inkontinence. Kaj je diagnoza?
- sinkopa
- Psihogeno
-..

12. Infarkt v podrocju aca. Kaj je najbolj prizadeto?
- roka
- noga
- obraz
- govor

13. kako se deduje wilsonova bolezen
- ad
- ar
- x
- mitohobndrijsko

14. Pacient ima wernikejevo afazijo, kaj ima se zraven?
- desna zgornja kvadrantopsija
- leva zgornja kvadrantopsija
- desna spodnja kvadrantopsija
- leva spodnja kvadrantopsija

15. Zdravljenje spasticnosti pri ms
- baklofen
- benzodiazepini
- tizanidin
- botulin
- vse razen zadnjega

16. Zdravljenje horeaticnih zgibkov pr huntingtonu
- haloperidol
- inhibitoirji ache

17. ???Prevajanje emg pri aksonski nevropatiji. Kaj ne drzi?
- velika upocasnitev prevajanja
- nekaj s senzoriko
- vidna je denervacija
- ..

18. Trgovec zanika senzoricni izpad po levi roki, kaj je to
- antonov sindrom
- anozognozija
- senzoricna ekstinkcija

19. Kateri bolezni moramo najprej diagnozo postavit?
- tbc meningitis
- Alzheimer
- supranuklearna pareza

20. Kako ločimo parkinsonizem od parkinsonove bolezni
- damo l –dopa
- hipokinezija
- Hipomimija
- Vse od naštetega