Pisna vprašanja (2012-04-03)

Esejska vprašanja:
1. Kako preverjamo senzorične ekstincije?
2. Anatomija in pregled 7. možganskega živca?
3. Kako delimo demence?
4. Kako anamnestično ločimo vazovagalno sinkopo in epileptični napad?

Ostala vprašanja (na žalost se ne spmonim vseh ponujenih možnosti pri odgovorih, tako da bom napisala samo vprašanja)
5. Okvara levega abducensa
6. okvara desnega fasciculusa longitudinalisa medialisa
7. za siringomielijo je značilno:
8. za Wilsonovo bolezen je značilno
9. Za multiplo sklerozo je značilno
10. Kateri virus povzroča PML (progresivno multifokalno leukoencefalopatijo)
11. Katero afazijo najdemo pri bolniku, ki ne more ponavljati, normalno razume in govori tekoče
12. Kako postavimo diagnozo Parkinsonove bolezni
13. Kaj damo pacientu, ki ima Korsakoffo psihozo
14. Bolnik, ima čez noč hud glavobol, najhujši v življenji in zjutraj trd vrat. Katere preisakve naredimo
15. Bolnik ne more dvigni roke nad nivo ramen, ugasli so bicepsov, tricepsov in brahiostiloradilani refleks v prstih pa obojestransko lahko izzovemo fleksijo prstov. Za kaj gre
16. Pri kateri demenci je zančilen stopničast upad kognitivnih sposobnosti
17. Tay-Sach sindromu-pomanjkanje katerega encima
18. vprašanje-navedeni znaki, v povirju katere žile je okluzija
19. kaj najdemo pri Miller Fisherjevem sindromu
20. žal se ne morem spomnit