Pisna vprašanja (2011-12-06)

Pisni izpit Nevrologija 06.12.2011

Tokrat je bil pisni rok mešanica vprašanj izbirnega tipa ter esejskih vprašanj.
Pri vprašanjih izbirnega tipa je bilo možnih več pravilnih odgovor.

1. Kateri znak najdemo pri Alzheimerjevi bolezni?
a) apraksija
b) ataksija
c) oftalmoplegija
d) normalni refleksi
e) agnozija

2. S čim ne zdravimo distonij?
a) nesteroidni antirevmatiki
b) antiholinergiki
c) botulin
d) stimulacija globokih jeder
e) valproat

3. Pri bolniku s transtenorialno unkalno herniacijo najdemo:
a) široka nereaktivna zenica na strani herniacije s kontralateralno hemiplegijo in kvanitativno zmanjšano zavestjo
b) široka nereaktivna zenica na strani kontralateralni s kontralateralno hemiplegijo in kvanitativno zmanjšano zavestjo
c) obojestransko široko nereaktivno zenico s kontralateralno hemiplegijo in kvanitativno zmanjšano zavestjo
d) paraplegija, inkontinenca in kvantitativno zmanjšana zavest

4. Tabes dorsalis ne gre skupaj z:
a) sifilisom
b) zadnjimi koreninami
c) ataksijo
d) celicami alfa hrbtenjače
e) nič od naštetega

5. Za Pickovo demenco velja:
a) atrofija na MRI glave
b) znižana koncentracija acetilholina v venski krvi
c) opečnato obarvan likvor zaradi amiloida
d) senilne lehe in nevrofibrilarne pentlje na slikanju FDG-PET
e) vse našteto

6. Pri katerem izmed naštetih bolnikov z najmanjšo verjetnostjo ne pričakujemo izgube občutka za vibracije in položaj sklepov na nogah?
a) bolnik s petelinjo hojo
b) bolnik s pozitivnim Rombergom
c) bolnik z odsotnima Ahilovima refleksoma
d) bolnik alkoholik
e) bolnik z marche a petit pas

7. Naštej nekaj nevroloških motenj, ki so povezane z alkoholizmom.

Druga skupina je morala našteti motnje, ki jih povzroči sladkorna bolezen.

8. Kateri od možganskih živcev imajo senzorično inervacijo in kaj so ustrezni klinični znaki.

Druga skupina je imela isto – le da so morali napisati za avtonomno inervacijo.

9. Kateri znak pričakujemo pri tumorju leve (NEdominantne) hemisfere na konveksiteti parietalnega režnja?
a) apraksijo oblačenja
b) hipestezija in hipalgezija v predelu levega spodnjega uda
c) agnozija prstov
d) leva homonimna zgornja kvadrantopsija
e) fenomen senzorične ekstinkcije desno

10. Bolnik ima zrkla obrnjena levo, paretični sta desni okončini. Kaj drži za mesto/naravo okvare?
a) izguba funkcije levega frontalnega režnja
b) okvara za horizontalni pogled v ponsu
c) gre za internuklearno oftalmoplegijo
d) prekomerna aktivnost v levem frontalnem režnju
e) psihogeno, saj znaka nista anatomsko združljiva

11. Kaj ne drži za Parkinsonovo bolezen?
a) deduje se avtosomno dominantno
b) do znakov pride zaradi prekomernega izločanja dopamina iz sub. Nigre
c) za zdravljenje uporabljamo antiholinergik
d) v likvorju najdemo značilno albumino-citološko disociacijo
e) vedno jo izključimo pri mladih bolnikih z ekstrapir. Simptomi

12. Katero je zdravilo prvega izbora pri juvenilni mioklonični epilepsiji?
a) diazepam
b) karbamazepin
c) valproat
d) etosukcimid

13. Katera je prva preiskava za diagnozo sindroma karpalnega kanala?
a) UZ perifernega živca
b) CT
c) MRI zapestja
d) EMG
e) Jendrasikov manever

14. Kaj ne spada med ostale (razloži zakaj)
a) blefarospazem
b) horea
c) tremor
d) hemibalizem
e) hemifacialni spazem

15. Nariši prerez čez hrbtenjačo, označi glavne proge ter označi dele, ki jih prizadane funikularna mieloza.

Druga skupina je morala označiti dele hrbtenjače, ki jih prizadane GBS.

16. Napiši degenerativne demence.

17. Kako se kaže kap v povirju desne art. cerebri ant.?

18. Kako se kaže tumor v levem delu možganskega debla?
a) prizadet občutek za temperature in bolečino na ipisilateralni strani obraza ter kontralateralni strani telesa
b) prizadet občutek za temperature in bolečino na kontralateralni strani obraza ter kontralateralni strani telesa
c) ipsilateralno prizadet občutek za dotik v obroču okoli ustnega kota
d)kontralateralno prizadet občutek za dotik v obroču okoli ustnega kota
e)

19. Pri bolnici z MS smo ugotovili poslabšanje levega vidnega polja. Kaj lahko sklepamo?
a) Izpad vidnega polja, brez abnormalne zenice
b) Zenica na okvarjeni strani se ob osvetlitvi razširi, kar potrdi fenomen Marcus Gunn.
c) Zenica na neokvarjeni strani se ob osvetlitvi razširi, kar potrdi fenomen Marcus Gunn.
d) Pri izmenični osvetlitvi obeh zenin, se vidi njuno utripanje, kar potrdi fenomen Marcus Gunn.

20.