Pisna vprašanja (2009-09)

1. Kolikokrat atrijska fibrilacija poveča možnost za nastanek možganske kapi:
a) 2x
b) 3x
c) 5x
d)10x

2. Pri kateri bolezni je nevropatija neboleča:
a) sarkoidoza
b) diabetes
c)....
d)...

3. Kaj je pri trankortikalni afaziji ohranjeno?

4. Mlad fant, zjutraj mu padajo stvari iz rok.
a) mioklunus
b)...
c)...
d)...

5) Katera epilepsija je (4)?
a) žariščna
b) mioklonična
c)tonično-klonična
d)absence

6. Kako lahko zdravimo trigeminalno nevralgijo?
a) karbamazepin
b) baklofen
c)...
d) vse našteto