Strnjeni zapiski

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (svinglc.doc)svinglc.doc35 kB
Predmet poucevanja:psi pojavi, ki izhajajo iz posamez povezanosti s telesom, ko je to zdravo/bolno emo. odnosi bolniki-zdr delavec, bolnik in druzina-dr
podrocje dela: 1. boln reakcija na bolez, dr reakcija na bolest njegovega bolnika, 2.psihi procesi zdr-bolnik 3. psihosomatske reakcije 4. somatopsihicne reakcije 5. reak bolnika, njegovega okolja na bolest
metode dela:1-samoopazovanje(slepa pega,opazovanje,razmisljanje)2-opazovanje drugih(kriterij,obejktivnost,izkusnje) 3-poskus
OSEBNOST:edinstvena in sorazmerno stalna organizacija pomembnih duš lastnosti posameznika.
Osn znacilnosti:celostnost 2enkratnost 3doslednost osn vrste osebn. potez:1temperametne in custvene poteze osebnost(temperament= in emocionalnost) 2sposobnostne(temelje, kompleksne) 3dinamicne(aspiracije,potrebe,interesi,stalisca) 4karakterne(odnos do sebe,soljudi,dela)
TIPI osebn: Hipokrat:kolerik,melanholik,sangvinik,flegmatik Jung:intro in ekstrovertiran Kretschmer:shizotimni(mrsavi)viskozni(sportni)ciklotimni(okrogli)
Razvoj osebnosti:nativisticna(dedno determinirano),empiristicna(vzgoja in okolje),konvergentna(dedno plus vzgoja), dinamicna(dedno,okolje, lastna aktivnost), psihodinamicna(dedno,okolje,lastna akt,podzavest,motivi) teorija
Osebnost zdr(+naklonjenost,higiena, optimizem,zdravje,kreativnost,zrelost,trdnost-histericna,depresivna,obsesivna,shizoidna oseb.struktura
Sposobnosti:tiste osebn lastnosti,ki pogujujejo učinkovisto delovanja delitev(telesne,senzorne,psihomotoricne,mentalne)
Teorije osebnosti:bioloske(freud)socialne(fromm,erikson)teo objektnih odnosov(Klein,fairbain)analiticna(jung)vedenja(pavlov,watson)

Misljenje bolnikov:1umska otopelost(pri dolgi hospitalizaciji,pasivizacija)2katatimno razmisljanje(miselni upad,povecana religioznost) 3sugestilnost(vse nasedejo-alternative,cudezna zdravila)4nerealna pricakovanj(cakajo cudez,ti si tam »samo« za njih)5misel na smrt(strah)
GOVOR:sporocanje svojih misli,custve,zelja potreb in izkusenj) vec nacinov sporocanja(kretnje,simboli,izgovorjene besede)
INTELIGENTNOST:globalna in sestavljena sposobnost posameznika,da ravna smotrno,misli razumno in ucinkovito obravnava svoje okolje.
Faktorji:Vbesedno Wbesednost Nštevilsni Sprostorski Pzaznavni Mspominski Rrezoniranje-miselni problemi 8hitrost(asociacije), 9mehanski
MISLJENJE:resevanje problemov=najvisje organizirana oblika dusevne dejavnosti (abstraktno,konkretno,ustvarjalno) determinante:posrednost,splosnost,predvidevanje miselno resevanje problemov:1ugotovitev problema2analiza problema,3spominska obnova ustreznih spoznavnih izkusenj4postavitev hipoteze o domnevni resitvi(kombinacija preteklih izkusenj)5preizkus hipotez
Nacini resevanja:poskus-zmota(dolgotrajno,neuspesno,otroci,brez nacrta) ,vpogled-»aha«(nenadna resitev),analiza(pocasno,izlocas napacne)
Asociacije:podobnosti,nasprotja(crno-belo)po prostorski blizini(vrata,kljuc)po socasnosti(zalost,jok)
MOTIVACIJA:dusevni dejavniki ali sile,ki usmerjajo cloveka k cilju.obsega notr dusevno potrebo in zun drazljaje (mot cilji)
Sistem motivacije:1potreba(tel/dus neravnotezje)2mot teznja(dusevni proces,zavest potrebe)3mot cilji(kar zelimo doseci) 4(mot vedenje) 5zadovoljitev potreb 6 podlaga motiviranega vedenja-sposobnosti in izkusnje
Potrebe-primarne(bioloske-lakota,zeja,dihanj in psiholoske-radovednost,odkrivanje,gibanje)sekundarne(osnovne-socialna pripadnost,osebni ugled,ljubezen,varnost,posebne-sport,glasba,znanost,individualne-stil,hobiji) Maslow:1-bioloske,fizioloske 2.varnost,domacnost 3soc pripadnost,prijateljstvo,ljubezen 4ugled,veljava,priznanje 5osebni razvoj 6 spoznavanje resnice 7 lepota,red,urejenost
Mot ovire:pojavi ali okoliscine ki preprecujejo uresnicenje mot cilja. drobne-krepijo mot, velike ovire pa zaustavijo
Vrste mot ovir-zunanje(predmetne in socialne)notranje(telesne ali dusevne pomanjkljivost in dusevni konflikt) konflikti:++,+-,--
Konstruktivno vedenje:odstranitev ovire,izbor novega cilja,odlozitev na kasnejsi cas,opustitev ali zrtvovanje cilja,kompromisna odlocitev
Nekonstruktivno vedenje:ni ciljno,ni smotrno,ne pripelje do zadovoljitve,je neprilagojeno polozaju,poslabsa polozaj(vdaja,agresija,regresija)
Frustracijsko vedenje:nerealisticno,neprilagoje,nekonstruktivno,nesposobnost razumskega vedenja. Znamenja so (agresija,regresija)
Obrambno:nerealisticno,neprilagojen,nekonstruktivno,omili frust neugodje,ne odstrani ovir,bolj organizirano in konstr od frustacijskega
Obr mehanizmi:racionalizacija,(nad)kompenzacija,identifikacija,zanikanje,regres,represija,sprevrzenje,projekcija,sublimacija,fiksacija
Mot bolnih ljudi:zakaj odlasajo in ne sprejemajo znakov: 1nepoznavanje bolezni2slabsa sposobnost dojemanja realnosti3zaupanje v naravno moc organizma 4beg pred realnostjo 5v ambulanti je neprijetno,neprijazno 6prezaposlenost 7strah, da se dr ne bo potrudil

CUSTVA:dusevni procesi v katerih dozivljamo do svojega okolja in do samega sebe poz ali neg odnos delimo jih glede na intenzivnost, trajnost,diferenciranost tipi:pocutja,razpolozenja,emocije,afekti,strast kategorije:hedonska,socialna,moralna,racionalna,estetska
Osnovna:strah,jeza,zalost,veselje custva na samega sebe(sram,krivda,samozaupanje) custva na druge(ljubezen,zavist,osamljenost)
Custvena adaptacije bolnikov-obdrzati upanje,custveno razbremenjevanje(sproscanje jeze,obupa),sprejeti bolezen z vsemi dejstvi
Cust reakcije na:akutno(strah,zaskrbljenost-posebej ce bolnik ni informiran,soodvisnost reakcij in osebnosti) kronicno (otopelost, pasivnost, apatija,razdrazljivost,samopomilovanje,hospitalizem=reakcija bolnika na okolje bolnice-posebj otroka,znacilno je slabsanje tel. int.razvoja
Zdrav vpliv:poslusati,odgovarjati,dati upanje,doslednost,vljudnost,potrpezljivost,zmanjsevati strah
AGRESIVNOST:je dusevni fenomen in nacin vedenja ki se kaze v medsebojnih odnosih,predstavlja pa odgovor na notr ali zun pretirane obremenitve ali pomanjkljivo kontrolo ob doseganju lastnih zadovoljitev
TESNOBA:stanje napetosti,zaskrbljenosti,pricakovanja,obcutka nezascitenosti v primeru da posameznik dozivlja situacijo kot zanj skodljivo
Normalna aksioznost pomaga,da se pripravi za akcijo. Patoloska je dolgotrajna in intenzivna,in ovira posameznika v doseganju zadovoljstva.
1.kronicna anks reakcija=nelagodno nejasno daljcasa trajajoce stanje 2anks napad:zelo nelagodno stanje napetosti ki najbolj prizadene KVC,GUT 3.panicna reakcija:stopnjevani napad,ki lahko ogrozi posameznika in pripelje do dezintegracije in izgube kontrole

Reakcija bolnika na bolezen:zdravje=stanje organizma ki dovoljuje posamezniku vse aktivnosti primerne spolu,starosti,danosti in statusu.
Reakcije pacienta na bolezen:depresivna(strah pred smrtjo,separacijo;socialna izolacija,sprememba nacrtov,zelja;pacient postane odvisen) projekcija(jeza na zdr in na ves svet,zalitve,prepirljivost,)zanikanje(beg iz stvarnosti in pritiska bolezni,stanje vznemirjenosti,crni humor)
Znaki uspesnega prilagajanja:pacient verjame v ozdravitev,Zaupanje v zdravnika, zdravstvo,Opustitev tistih dejavnosti, ki jih bolezen preprečuje in ki “škodujejo” bolezni,Sodelovanje z zdravstvenim osebjem,Korekten odnos do ostalih bolnikov, svojcev, osebja
Znaki neuspesnega prilagajanja:neuravnoveseno dozivljanje, izguba spontanosti,razdvojenost v vedenju in custvovanju,nezrelost custvovanja,motenost spozn. Procesov,motenost osebnostne celovitosti
Bolnikova pricakovanja do zdr:razumevanje,znanje,sprejemanje bolnikovih custev,enakopraven odnos,sprejemanje regresa,strah pred smrtjo
Otrok(6mes-4leta)predstva o bolezni:2-4fenomenalizem4-7nalezljivost7-9okuzba9-11ponotranjanje11-16fiziolo razlage 16+psihofizioloske
Pogoste bolezni v zg otrost:zmanjsanje zaupanje okolici,vecji strah pred separacijo in izgubo celovitosti telesa,spremenjen odnos do bolezni
Reakcije na bolezen:sekundarne custvene motnje,izguba samospostovanja,regres,solsko nazadovanje,izjemno zrelo obnasanje
Reakcij otroka na hospitalizacijo:1nemirna faza(jok,nemir,zavracanje)2.depresivna(otopelost,vdanost,zalost)3koncna(navidezna prilagoditev)
Priprava druzine na otrokovo bolezen1delo s starsi2psihicna priprava otroka3ob sprejemu v bolnico4prijetno bivanje5odpust
Kronicna bolezen=obolenje ki ga zaradi razlicnih vzrokov sodobna medic ne zna pozdraviti,pac pa ga skusa obdrzati na nivoju,ki bolniku omogoca optimlano zivljenje. Terminalna:obolenje, za katerega predvidevamo da se bo koncalo s smrtjo
Reakcije:emocion(fatalizem,trma,samoobtozevanje)kognitivni(disimulacija,odvracanje,izogibanje)vedenjski(kompenzacija,umik,altruizem)
Faze sprejemanje terminalne bolezni:nepriznavanje in osamitev(gnev,bes,jeza)pogajanje(depresija,zalost)sprejemanje stanja