Ustna vprašanja - prof. Bilban

Bilban najprej povpraša po nejasnostih iz testa - sam se si pustil eno vprašanje prazno in se ga potem dobro naučil za ustnega. Tisti, ki pišejo test dobro, jim le vpiše oceno, brez vprašanj. Dobil sem še vprašanji iz seminarja:
Razlika med stresom in izgorelostjo
in Adrenalna izgorelost.
Ustni traja slabih 5 minut.