Pisna vprašanja (sep2005)

Pisna vprašanja- september 2005

Test B

1. Analiza tveganja (namen in koraki)
2. Ergonomija ( proizvoda, delovnega mesta)
3. Zastrupitev z nikljem
4. Biomonitoring kadmija
5. Promocija zdravja
6. TTS in PTS
7. Srčni bolnik in vožnja
8. Azbestoza
9. Vidno polje
10. Kisikov dolg
---

skupina A

1. Analiza tveganja
2. Ergonomija (spoznavalna in izvajalska)
3. Zastrupitev s kromom
4. Diabetik in vožnja
5. Promocija zdravja na delovnem mestu
6. Globinski vid (mehanizmi in testiranje)
7. Biomonitoring svinca
8. Silkoza
9. MAK
10. Vazonevroza