Pisni izpit (20.okt 2004)


Vrasanja za skupino B
1. analiza tveganja (namen in koraki)
2. akomodacija oèesa
3. kisikov dolg
4. bisinoza
5. deterministièni uèinki ionizirajoèega sevanja
6. biomonitoring kadmija
7. ergonomija delovnega mesta in izdelka
8. trajni in zaèasni premik akust. praga
9. WBGTI in P4HSR
10. epileptik in vožnja