Pisna vprašanja B (2016-06-22)

1. Analiza tveganja
2. Ergonomija (spoznavna, izvajalska)
3. Maksimalna aerobna kapaciteta
4. Sumarni toplotni indeks - WBGT
5. Vazonevroza pri vibrativni bolezni
6. Diabetik in vožnja
7. Adaptacija očesa
8. Biomonitoring svinca
9. Stohastični učinki ionizirnega sevanja
10. Alergijski alveolitis

Pri zadnjem je (upam :P ) šlo za ekstrinzični alergični alveolitis, t.i. farmerska pljuča.