Pisna vprašanja

TEST B
1. ocena tveganja (namen, koraki)
2. bisinoza
3. kisikov dolg
4. deterministični učinki ionizirajočega sevanja
5. biomonitoring kadmija
6. epilepsija in vožnja
7. akomodacija
8. začasen in permanenten pomik slušnega praga
9. ergonomija izdelka, delovnega mesta
10.p4hr