Pisna vprašanja

1. Analiza tveganja
2. Zastupitev z nikljem
3. Biomonitoring stirena
4. UV sevanje
5. Psihofarmaki in vožnja
6. Kancerogeni (delitev, primeri)
7. Vidno polje
8. Kisikov dolg
9. Akutna/kronična akustična travma
10. Poškodbe z jedkovinami (klinična slika, prva pomoč)