Pisna vprašanja (2012-12-19)1. azbestoza
2. biomonitoring kadmija
3. zastrupitev z nikljem
4. promocija zdravja na delovnem mestu
5. ergonomija
6. analiza tveganja in koraki
7. epilepsija in vožnja (po novem pravilniku!!!)
8. kisikov dolg
9. določanje perifernega vida (metode, pomen)
10. akutna in kronična akustična travma