Pisna vprašanja

A test

1. Analiza tveganja
2. Maksimalna aerobna kapaciteta
3. Biomonitoring svinca
4. Promocija zdravja na delovnem mestu
5. Vožnja in diabetes (nove smernice!)
6. Ukrepi za zmanjševanje bolniškega staleža
7. Zastrupitev s kromom
8. Kriteriji za poklicna obolenja dihal
9. Globinski vid (mehanizem in pomen)
10. Vazonevroza

Na pisni izpit moraš prinesti list iz vaj (tabelca s podpisi),
preventivni karton, oceno tveganja iz vaj in seminar.