Pisna vprašanja (maj 2003)


Test A
1. Analiza tveganja (namen in koraki)
2. Maksimalna aerobna kapaciteta
3. Karcinogene snovi in pripravki (razdelitev)
4. Farmerska pljuča
5. Diabetik in vozniška sposobnost
6. Vazonevroza pri vobratorni bolezni
7. Biološki monitoring benzena
8. Ergonomija (spoznavna in izvajalska)
9. Možnosti zmanjševanja bolniškega staleža
10. Ultravijolično sevanje

Test B
1. Analiza tveganja (namen in koraki)
2. Kisikov dolg
3. Mutagene snovi
4. Azbest – bolezni, ki jih povzroča
5. Hipertonik in vozniška sposobnost
6. TTS/PTS
7. Biološki monitoring stirena
8. Ergonomija (delovnega mesta in izdelka)
9. Odpravljanje utrujenosti
10. IR sevanje