Pisna vprašanja(2012-05-16)

Izpitna vprašanja (16. 5. 2012), test B

1. Analiza tveganja (namen, koraki)
2. Ergonomija (izdelka, delovnega mesta)
3. Kisikov dolg
4. Epilepsija in vožnja
5. Biomonitoring kadmija
6. Začasen in trajni pomik slušnega praga
7. Akomodacija očesa
8. Bisinoza
9. Sumarni toplotni indeks P4SRI
10. Deterministični učinki ionizirnega sevanja