Pisna vprašanja (februar 2003)

A TEST
1. Analiza tveganja
2. Biološki monitoring
3. MDK-TDK
4. Vazonevroza
5. Ergonomija (spoznavna, izvajalska)
6. Poklicni ekcemi
7. Epilepsija in vožnja
8. Intoksikacija z metanolom
9. Intoksikacija s CO2
10. Kancerogene snovi

B TEST
1. Analiza tveganja
2. Ekološki monitoring
3. BMV
4. Akustična travma
5. Ergonomija (delovnega mesta, izdelkov)
6. Azbestoza
7. Vid in vožnja
8. Intoksikacija z acetilholinesteraznimi pesticidi
9. Intoksikacija s CO2
10. Mutagene snovi