Pisna vprašanja - test B (2009-09-16)

Medicina dela- pisna vprašanja, test B (16.9.2009)
1. Analiza tveganja (namen, koraki)
2. Ergonomija (izdelka / delovnega mesta)
3. Kisikov dolg (vrste, definicija)
4.epilepsija in voznja
5. Akomodacija ocesa
6. Zacasni in trajni pomik akusticnega praga
7. Biomonitoring kadmija
8. Bisinoza
9. deterministicni ucinki ionizirajocega sevanja
10. P4SR (Predicted 4 hour Sweat Rate)