Pisna vprašanja (2008-11-19)

1. Analiza tveganja (namen, koraki)
2. Kisikov dolg (vrste, definicija)
3. Akutna in trajna akustična travma
4. Ocena vidnega polja (metode, pomen)
5. Ultravijolično sevanje
6. Psihoaktivne substance in vozniška sposobnost
7. Poškodbe z jedkimi snovmi (klinična slika, prva pomoč)
8. Zastrupitev z nikljem
9. Biomonitoring stirena
10. Karcinogene snovi (delitev, primeri)