Pisni izpit (21.2.2007)

MEDICINA DELA 21/2/2007

TEST A
1. analiza tveganja (namen, koraki)
2. biomonitoring svinca
3. IR sevanje
4. zastrupitev s kromom
5. MAK (pogoji, kriteriji)
6. vazonevroza (ks in dg)
7. globinski vid (mehanizmi in pomen)
8. promocija zdravja v delovnem okolju
9. kriteriji za poklicno bolezen dihal
10. diabetik in vozniška sposobnost

TEST B
1. analiza tveganja (namen, koraki)
2. kisikov dolg (razdelitev, velikosti)
3. akutna in kronična akustična travma
4. epilepsija in vozniška sposobnost
5. biomonitoring kadmija
6. zastrupitev z nikljem
7. promocija zdravja v delovnem okolju
8. ultravijolično sevanje
9. kriteriji za postavitev poklicne bolezni kože
10. določanje vidnega polja (metode in pomen)
-----
Pisni izpit iz medicine dela (21.2.2007)

1. Analiza tveganja (namen, koraki)
2. Maksimalna aerobna kapaciteta (kriteriji, ?)
3. Globinski vid (mehanizmi, ?)
4. Vazonevroza (klinična slika, diagnostika)
5. Infrardeče sevanje
6. Biomonitoring svinca
7. Zastrupitev s kromom
8. Diabetes in vožnja
9. Promocija zdravja
10. Kriteriji za poklicne bolezni dihal (našteješ tako kot za astmo)

Če znaš odgovore na vprašanja iz izpiskov iz medenega srca ni panike. Sicer se splača pogledat vprašanja, ki se ponavljajo iz starih testov, ker je velika verjetnost, da se bodo po novila in se ti ni potrebno učit vseh zastrupitev, najpogosteje daje zastrupitev s kromom ali kadmijem in biomonitoring svinca ali niklja. Skoraj 100\% je na izpitnem vprašanju analiza tveganja (namen in koraki), saj se je to vprašanje ponovilo še na vsakem izpitnem vprašanju doslej. Skratka vprašanja se ponavljajo.