Pisna vprašanja (2014-05-28)

V sredo, 28.05. smo imeli takle pisni izpit:


1.) Naštej klinične znake izoliranega zloma ličnice.

2.) kakšno je zdravljenje sialolitiaze podčeljustne slinnavke?

3.) Kakšne so diferencialno diagnostične možnosti pri zatrdlinah na vratu?

4.) Kakšni so klinični znaki pri karcinomu spodnje ustnice?

5.) Kaj so disgnatije?

 

Na izpitu nas je "čuval" specializant, profesorice (predvidevali smo prof. Ihan Hren) ni bilo. Rezultate pisnega izpita so nam v nekaj dneh posredovali po mailu.