Pisna vprašanja (2013-11-04)

MAKSILOFACIALNA KIRURGIJA Z OSNOVAMI DENTALNE MEDICINE (4.11.2013)

1. Kaj je značilno za Pierre Robin sindrom
a. Razcep sekundarnega neba
b. Mikrognatija
c. Slepota
d. Zraščeni prsti na roki
e. Glosoptoza

2. Kaj je značilno za terapijo izoliranega razcepa sekundarnega neba-palatoshiza
a. Predpriprava s čeljustnoortopedsko ploščo
b. Razcep poteka preko alveolarnega grebena
c. Prva operacija se predvidoma opravi pri 24 mesecih starosti
d. Nujna je vstavitev timpaničnih cevk ob zapori razcepa
e. Korekcijo nosu naredimo pri zaključeni rasti

3. Incidenca raka glave in vratu v Sloveniji je (novih primerov letno)
a. 100-200
b. 200-300
c. 300-400
d. 400-500
e. 500-600

4. Plastično rekonstrukcijo defekta po odstranitvi tumorja glave in vratu najpogosteje naredimo
a. s homolognimi tkivi
b. z autolognimi tkivi
c. s plastiko in biokompatibilnimi materiali
d. s xenolognimi tkivi
e. ničesar od tega

5. Andy Gump deformacija je
a. posledica odstranitve spodnje čeljusti
b. posledica odstranitve zgornje čeljusti
c. nezdružljiva z življenjem
d. posledica obsevanja
e. jo lahko preprečimo

6. Razcep ustnice primarno operiramo pri starosti
a. 12 mesecv
b. 24 mesecov
c. 6 mesec
d. 4 tednih
e. 16 mesecih

7. Pri bolniku, kije dobil udarec v obraz sumimo le na zlom lične kosti. Kateri od spodaj naštetih simptomov in znakov bi nakazovali na to?
a. Senzibilitetni izpad v inervacijskem področju spodnjega alveolarnega živca.
b. Senzibilitetni izpad v področju infraorbitalnega živca.
c. Motnja griza.
d. Dvojne slike ob pogledu navzgor.
e. Palpatorna bolečnost v predelu telesa lične kosti.

8. Prvo pregledno slikanje za poškodbe spodnje čeljusti je?
a. RTG po Wattersu.
b. Glava v AP projekciji.
c. CT v dveh projekcijah.
d. Ortopantomogram.

9. Obkroži pravilne odgovore:
a. Spremenjeno okluzijo nastavimo s kambami ali IMF vijaki pred osteosintezo.
b. Spremenjeno okluzijo nastavimo s kambami ali IMF vijaki po končani osteosintezi.
c. Za kompleksne zlome naročimo CT obraznega skeleta v dveh projekcijah.
d. Bolniki lahko 3- ji dan po operaciji preidejo na trdo hrano.
e. Izbit stalni zob čimprej vstavimo v izbito alveolo.
f. Pri »Blow out« zlomu je na spodnjem orbitalnem robu tipati kostno stopnico.

10. Pri katerih zlomih lahko pride do emfizema mehkih tkiv:
a. Zlom lamine eksterne frontalne kosti.
b. Zlom kondilarnega odrastka mandibule.
c. Zlom lične kosti.
d. Zlom zgornje čeljustnice Le Fort I.
e. Zlom zgornje čeljustnice Le Fort II.

11. Pri bolniku slišite hropeče dihanje in postaja vedno bolj moder, s pregledom sumite, da bi lahko imel dvojni zlom spodnje čeljustnice, kaj je vaša prva pomoč?
a. Trojni manever in ventilacija usta na usta;
b. Poteg spodnje čeljusti naprej, da se sprosti dihalha pot;
c. Aspiracija krvnih strdkov, poteg spodnje čeljusti naprej, da se sprosti dihalna pot;
d. Merjenje saturacije s kisikom in pri vrednosti pod 90 konikotomija.

12. Bolnik odpira usta z deviacijo spodnje čeljustnice v levo, katera stanja pri njem bi lahko bila vzrok tega kliničnega znaka?
a. Zlom desnega kondilarnega odrastka;
b. Zlom levega kondilarnega odrastka;
c. Zlom desnega ličnega mostička;
d. Zlom levega ličnega mostička.

13. Trigeminalna nevralgija je
a. Vedno posledica nevrovaskularnega konflikta;
b. Napad hude, ostre, intenzivne in ponavadi kratkotrajne bolečine po minimalni stimulaciji;
c. Ponavadi idiopatska;
d. Bolečina, ki zaradi jasnih kliničnih znakov in ustaljene terapije nikoli ne zahteva slikovne diagnostike.

14. Blokada nervus mentalisa nam omrtvi:
a. Spodnjo ustnico tiste strani, kamor smo ob mentalni živec aplicirali lokalni anestetik;
b. Sluznico približno od premolarjev v smeri naprej do prvega sekalca na isti strani;
c. Brado na isti strani v celoti;
d. Brado na isti strani delno.

15. Ob slabih zobeh spodnjo čeljust pri raku v ustih vedno reseciramo, ker so slabi zobje velikokrat vzrok za nastanek raka v ustni votlini.
a. Obe trditvi sta pravilni.
b. Obe trditvi sta nepravilni
c. Prva trditev je pravilna, druga trditev je nepravilna.
d. Prva trditev je nepravilna, druga trditev je pravilna.
e. Obe trditvi sta le delno pravilni.

16. Obkroži pravilne kombinacije pristopov in zlomov.
a. Bikoronarni pristop- Zlom maksile LeFort I
b. Zlom telesa spodnje čeljustnice (korpus mandibule)- zgornjii vestibularni in/ali submandibularni pristop.
c. Zlom ličnice- pristop skozi zgornjo in spodnjo veko ter zgornji vestibularni pristop.
d. Zlom maksile Le Fort ll-pristop skozi zgornjo veko in zgornji vestibularni pristop.

17. Maligni tumorji žlez slinavk so
a. adenoidno cistični karcinom
b. mikrocelularni karcinom
c. mukoepidermoidni karcinom
d. pleomorfni adenom

18. Pogostost pojavnosti heilognatopalatoshiz je
a. 1/10000 rojstev
b. 1/100 rojstev
c. 1/800 rojstev
d. 1/2000 rojstev

19. Karies-vzroki za pojav
a. slaba ustna higiena
b. premalo sline
c. prirojena neodpornost sklenine proti kariesu
d. bulemija

20. Zakaj nastane mandibularni prognatizem
a. genetski vzroki
b. nastane zaradi nepravilnega požiranja
c. nastane zaradi nepravilnega grizenja
d. nastane zaradi nepravilnega položaja jezika