Pisna vprašanja - Prof. Kansky

Pisna vprašanja v petek, 02.12.2011

1) Histološki tipi ploščatoceličnega karcinoma v ustni votlini.
2) Netumorske bolezni žlez slinavk - naštej in opiši.
3) Zlom orbite - klinični znaki, diagnostika, zdravljenje.
4) Prekanceroze in diferencialne diagnoze prekanceroz.
5) Parodoncij - opiši, nariši.