Ustni izpit - prof. Bošnjak

Najprej dobiš pacienta in vso njegovo dokumentacijo. Kar se tiče nevrološkega statusa pri meni ni šel v detajle.

Vprašanja:

1. (to se je nanašalo na pacienta) Glioblastom in možganski tumorji na splošno. Koliko časa preživijo z zdravljenjem? (12-18 mesecev) Zakaj operacija ali stereotaktična radiokirurgija ne ozdravi bolnika? (ker je tumor invaziven in ne moremo radikalno operirat/obsevat) Kje je tumor, če ima pacient paretično okončino, najbolj oslabela je dorzalna fleksija in so prisotni znaki okvare zg. mot. nevrona? (precentralni girus ob falksu oz. medialno)  ....

2. Izberi si en periferni živec in opiši potek- Izbral sem ulnaris. Zahteva kar natančno anatomijo, razlike v klinični sliki glede na višino okvare, diferencialna diagnoza (poškodba brah. pleteža, sindrom torakalnega izhoda, ALS, siringomielija ...)

3. SAH. Zakaj je to urgenca? (ker jih ogroža ponovna krvavitev, ki ima zelo visoko smrtnost) Zdravljenje? Kje je anevrizma, če je široka zenica (a. communicans posterior ali a. basilaris). Kaj so še drugi vzroki SAH poleg anevrizem?

Prijazen in potrpežljiv profesor, ki pa zahteva kar natančno znanje nevrokirurgije in tudi nevroanatomije. Vseeno je zelo dobra izbira, če imaš dovolj časa, da si pred ustnim izpitom dobro pogledaš nevrokirurgijo. Še največji njegov minus je, da je zelo zaposlen, zato se lahko zgodi, da si na izpitu od jutra do 13:30, čeprav te sprašuje samo pol ure...vmes pa čakaš in čakaš :)