Ustni izpit - prof.Smrkolj (sept.2010)Praktični izpit:
- sivanje vreznine na palcu
- fenestracija nohta (če ni drugih pacientov, lahko dobis tudi ablacijo nohta!)

Vprasanja:
- hipospadija
- politravma
- intertriginozni panaricij (absces medprstnega prostora?)
- najpogostejsi 4 zlomi zaradi osteoporoze in profilaksa (vrat stegnenice, dist.kozeljnica, vretenca, vrat nadlahtnice; bisfosfonati)
- terapija subdermalne opekline na ventralni strani stegna (tangencialna ekscizija in tekočinsko zdravljenje, mrezasti presadek delne debeline koze)
- tumor glandule parotis in zapleti pri operaciji (resekcija, poskodba N.facialis)
- hipokalcemija po tiroidektomiji in terapija hipoparatiroidizma (po nesreči odstranitev paratiroide, vitamin D in kalcij)
- v katerem obdobju so najpogostejse intrakranialne krvavitve? (ob rojstvu! zaradi zapletov pri porodu glavice -> pregledas glavo novorojenčka z UZ, a ni presejalni test, samo pri rizičnih porodih)

Primeri:
- mladi človek, hipoksemija, hiperkapnija, povisan laktat, bolečina v trebuhu bolj zadaj, normotenzija (laktatna metabolièna acidoza -> ishemija -> prizadet večji organ v trebuhu, verjetno tanko črevo -> zapora zgornje mezenterike -> verjetno trombembolija, za trombozo je premlad -> embolus iz srca, miksom, atrijska fibrilacija, paradoksna embolija-> bistvena preiskava je CT angio -> zdravijo zilni kirurgi s PTA in lokalno trombolizo -> sledi se laparoskopska eksploracija za ugotovitev morebitne nekroze črevesja)
- starejsi človek pred kirursko operacijo, ki dolgo časa lezi, naenkrat postane hipoksemičen (vzrok verjetno aspiracijska pljuènica, das AB in nujno 02 in prestavis operacijo)
- starejsi človek, napadi vrtoglavice, omotice, sumenja v usesih, slabega ravnotezja v smislu TIA (najverjetneje prizadeta A.communicans posterior, aterosklerotična zozitev, zdravis s trombendarteriektomijo)