Ustni izpit - prof.Prestor

Za bolnika imaš 2 uri časa nato greš k njemu v pisarno. Najprej poveš anamnezo in status. Že med pripovedovanjem te profesor prekinja in ti daje podvprašanja, ki so včasih kar podrobna. Mene je 15 minut spraševal o vohalni poti in tehnični izvedbi preizkusa voha. Sledi debata o diferencialni diagnozi. Na koncu te vpraša še 4 vprašanja iz drugih področij. Moja so bila:
1. zlom Montegia in Galeazzi
2. aortna disekcija
3. sepsa
4. dehiscenca rane
Celo izpraševanje je trajalo 2 uri, tako da si na koncu kar izmučen. Profesor je prijazen in korekten.